Ngành GD&ĐT Hà Nội triển khai cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành

Thứ tư - 17/09/2014 10:57
Hướng tới kỷ niệm 60 năm Thành lập Ngành Giáo dục & Đào tạo Thủ đô (10/1954-10/2014) nhằm tuyên truyền tới các đơn vị trường học, các thế hệ CBGV,NV, học sinh và nhân dân Thủ đô về ngành GD&ĐT Thủ đô qua 60 năm xây dựng và phát triển. Ngành GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức cuộc thi viết Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô
NGÀNH GD&ĐT HÀ NỘI
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT
KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH
Số: 4554/BTC-CĐN
V/v Hướng dẫn cuộc thi viết Kỷ niệm
60 năm thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô (10/1954-10/2014)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
Hà Nội, ngày 12  tháng 3  năm 2014
                                       
          Kính gửi:  - Trưởng phòng GD&ĐT, Chủ tịch CĐGD quận, huyện, thị xã
- Hiệu trưởng, Giám đốc, CTCĐ các đơn vị trực thuộc
 
Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 4551/KHLT-SGD&ĐT-CĐN ngày 12/3/2014 của Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi viết Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô (cuộc thi), Ban Tổ chức hướng dẫn Thể lệ cuộc thi như sau:                           
I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA:
          - Hướng tới kỷ niệm 60 năm Thành lập Ngành Giáo dục & Đào tạo Thủ đô (10/1954-10/2014) nhằm tuyên truyền tới các đơn vị trường học, các thế hệ CBGV,NV, học sinh và nhân dân Thủ đô về ngành GD&ĐT Thủ đô qua 60 năm xây dựng và phát triển.
          - Khơi dậy, phát huy tô đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của người Hà Nội, những nét đẹp, niềm tự hào của các thế hệ nhà giáo, học sinh của ngành GD&ĐT Thủ đô.
- Tôn vinh tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động của ngành GD&ĐT Thủ đô trong 60 năm qua các thời kỳ, từ đó giúp đội ngũ nhà giáo và học sinh Thủ đô hiểu hơn và nỗ lực phấn đấu tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống.  
II. THỂ LỆ:

1. Chủ đề cuộc thi:

Viết về thầy cô, về nhà trường, các kỷ niệm, ký ức, dấu ấn ngành nghề sâu sắc, viết về các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động nổi bật của đơn vị, của ngành GD&ĐT Hà Nội 60 năm qua.

2. Đối tượng dự thi: Các tập thể, các đơn vị trường học, các cán bộ, giáo viên, nhân viên, cựu giáo chức ngành GD&ĐT Hà Nội, học sinh, sinh viên và những người quan tâm đến ngành GD&ĐT Thủ đô

3. Quy định về bài thi:

             Bài dự thi yêu cầu đảm bảo các quy định sau:
          - Bài viết thể hiện dưới dạng văn xuôi (tùy bút, tản văn, hồi ký, phóng sự).
- Mỗi bài viết tối đa 2 nghìn từ không kể tư liệu minh họa (khuyến khích việc sưu tầm ảnh tư liệu, tư liệu minh họa).
- Bài thi không được sao chép các nội dung, tư liệu của tác giả khác.
- Không hạn chế số lượng bài viết tham gia dự thi đối với mỗi cá nhân.
- Bài dự thi khuyến khích đánh máy.     
- Yêu cầu những bài viết dự thi chưa đăng tải trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào, bài viết trong quá trình tham gia dự thi không được gửi đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Phong bì bài dự thi ghi rõ “Bài dự thi cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập ngành GD&ĐT Hà Nội”, góc trái phía trên bì thư ghi rõ họ và tên, địa chỉ.
- Cuối bài dự thi ghi rõ tên tác giả (nhóm tác giả) và điện thoại liên hệ.
4. Nơi nhận và thời gian gửi bài thi:
- Các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi gửi bài về Ban Tổ chức hạn cuối ngày 29/8/2014 (tính theo dấu bưu điện).
- Các đơn vị trường học, các CBGV,NV và học sinh các trường trực thuộc 29 quận, huyện, thị xã gửi bài dự thi về phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã.
- Các đơn vị trường học, các CBGV,NV và học sinh các trường trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, cựu giáo chức, sinh viên và những người quan tâm đến ngành GD&ĐT Hà Nội gửi bài dự thi về một trong các địa chỉ sau:
+ Công đoàn Giáo dục Hà Nội (Số 87 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội)
+ Tạp chí Giáo dục Thủ đô (Số 6 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội)
+ Email: GDhanoi60nam@hanoiedu.vn
(Yêu cầu font chữ: Times New Roman; Cỡ chữ: 14)
5. Tổ chức, chấm bài dự thi:
Ban tổ chức tiến hành chấm Sơ khảo bài dự thi thành 2 đợt:
-  Sơ khảo đợt 1: Tháng 5/2014
- Sơ khảo đợt 2 và Chung khảo: Tháng 9/2014
- Tổng kết trao giải cuộc thi vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô tháng 10/2014.
6. Sử dụng sản phẩm dự thi:
- Ban Tổ chức toàn quyền sử dụng bài thi cho công tác tuyên truyền.
          - Các bài viết qua vòng Sơ khảo được lựa chọn đăng tải tuyên truyền trên website của Sở GD&ĐT Hà Nội.
          - Bài dự thi tiêu biểu của vòng Chung khảo sẽ được đăng trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô hoặc các ấn phẩm truyền thông và được trả nhuận bút theo quy định.
          III. GIẢI THƯỞNG:
            Cơ cấu gồm 6 bộ giải cho các cấp học và đối tượng khác. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT cho các tập thể và cá nhân đạt giải. Mỗi bộ giải gồm:
1. Giải Tập thể: Dành cho các đơn vị có nhiều bài dự thi có chất lượng
- 1 Giải Nhất  
- 2 Giải Nhì  
- 10 Giải Ba  
     
          2. Giải Cá nhân:
- 1 Giải Xuất sắc  
- 3 Giải Nhất  
- 5 Giải Nhì  
- 10 Giải Ba  
- 30 Giải Khuyến khích  
Ban Tổ chức sẽ có các giải dành cho tác giả cao tuổi nhất, tác giả nhỏ tuổi nhất, bài thi có ảnh minh hoạ ấn tượng nhất, bài thi có ảnh minh hoạ mang tính lịch sử có giá trị.             
 
Nơi nhận:
- BCĐ, BTC cuộc thi;
- Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VP.
 
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN  
 
(Đã ký)
 
 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT
   Nguyễn Hiệp Thống
 
 
 
 
 
(Mẫu bài dự thi)
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
 
                                                        BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT
60 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GD&ĐT HÀ NỘI
(10/1954 - 10/2014)
 
Họ và tên tác giả:
Năm sinh:
Nơi công tác (Đối với CBGV,NV, HSSV, người đang công tác):
Là thành viên của Hội Cựu giáo chức:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ email:
Số bài tác giả tham gia dự cuộc thi viết:
Tích dấu (x) vào thời điểm của nội dung Bài thi viết diễn ra trong giai đoạn:
          Thời kỳ Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống Mỹ và tay sai ở miền Nam từ năm 1954 đến 1964
          Thời kỳ Hai miền trực tiếp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước  từ năm 1964 đến 1975
          Thời kỳ Thống nhất đât nước, đi lên CNXH từ năm 1975 đến 1986 
Thời kỳ Đổi mới, CNH-HĐH đất nước từ năm 1986 đến nay
Nội dung bài dự thi:
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Tác giả bài viết: hanoi.edu.vn

Nguồn tin: hanoi.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

« tháng 11/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây