HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

Thứ ba - 17/11/2015 19:22

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

Biên soạn: BỘ PHẬN CNTT TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
 
 
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI
http://truonghocketnoi.edu.vn
 
 
 
 
 
 
 
Phiên bản 05/2015


 
LỜI NÓI ĐẦU
Tài liệu này dành cho người dùng tham gia hệ thống “Trường học kết nối” tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn. Tài liệu hướng sử dụng các chức năng của hệ thống thông qua việc mô tả chi tiết các bước thao tác kĩ thuật trên trình duyệt.
Do hệ thống “Trường học kết nối” thường xuyên được phát triển và tối ưu hóa nên có thể một số phần hướng dẫn sẽ không còn tương thích hoàn toàn với các tính năng trên hệ thống trong tương lai. Khi đó, người dùng sẽ được cung cấp một phiên bản cập nhật của tài liệu này.
Trong quá trình biên soạn, nhóm biên soạn đã cố gắng hạn chế các lỗi chính tả và cú pháp nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót, kính mong quý độc giả thông cảm và góp ý với nhóm biên soạn trên tinh thần xây dựng để tài liệu này ngày càng tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn quý độc giả.
Mọi hình thức phát tán tài liệu này (in ấn, qua email, qua mạng LAN và Internet, …) đều phải được sự cho phép của nhóm biên soạn.
Xin trân trọng cảm ơn.
Thay mặt nhóm biên soạn
Nguyễn Hùng Chính
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MỤC LỤC
 
I. Giới thiệu về “Trường học kết nối”. 7
1. Phân hệ thông tin. 7
1.1. Phân hệ Quản trị công văn. 7
1.2. Phân hệ Quản trị thông tin. 8
2. Phân hệ học liệu. 8
2.1. Kho học liệu điện tử.. 9
2.2. Kho bài học minh họa. 9
2.3. Kho bài học tương tác. 9
2.4. Ngân hàng câu hỏi, bài tập. 10
3. Phân hệ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn. 10
II. Hướng dẫn truy cập hệ thống “Trường học kết nối”. 11
II.1. Yêu cầu, quy định chung khi truy cập hệ thống. 11
II.2. Truy cập hệ thống. 12
II.2.1.  Địa chỉ website: 12
II.2.2. Các bước đăng nhập: 13
III. Sử dụng các loại tài khoản người dùng. 14
III.1. Tài khoản Bộ Giáo dục và Đào tạo. 14
III.2. Tài khoản Sở Giáo dục và Đào tạo. 18
III.3. Tài khoản Phòng Giáo dục và Đào tạo. 29
III.3.1. Cấp tài khoản cho các trường trực thuộc. 30
III.3.2. Theo dõi quá trình sinh hoạt chuyên môn. 33
III.3.3. Theo dõi quá trình sinh hoạt chuyên môn của giáo viên. 34
III.4. Tài khoản cấp trường. 35
III.4.1. Khai báo thông tin chung. 36
III.4.2. Quản lý giáo viên. 37
III.4.3. Quản lý lớp học. 42
III.4.4. Quản lý học sinh. 48
III.4.5. Sắp xếp thời khóa biểu. 52
III.4.6. Tiếp nhận hồ sơ học sinh/giáo viên chuyển tới 55
III.5. Tài khoản giáo viên. 57
III.5.1. Quản lý danh sách lớp chủ nhiệm và lớp giảng dạy. 57
III.5.2. Quản lý điểm.. 58
III.5.3. Trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh học sinh. 62
III.5.4. Tổ chức dạy học cho học sinh. 65
III.5.5. Xin chuyển công tác. 69
III.5.6. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn. 70
III.6. Tài khoản học sinh. 77
III.7. Quyền chuyên gia. 83
III.8. Tài khoản phụ huynh học sinh. 87
IV. Hướng dẫn tham gia các cuộc thi 89
IV.1. Các đối tượng sử dụng trên hệ thống. 89
IV.2. Quy trình thực hiện trên hệ thống. 90
IV.2.1. Quy trình tổ chức và quản lí cuộc thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 90
IV.2.2. Quy trình tổ chức và quản lí cuộc thi của sở giáo dục và đào tạo. 95
IV.2.3. Giáo viên/Học sinh tham gia dự thi 102
 

 


 

I. Giới thiệu về “Trường học kết nối”

"Trường học kết nối" tại địa chỉ website http://truonghocketnoi.edu.vn là hệ thống hỗ trợ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trường học kết nối bao gồm các phân hệ sau:

1. Phân hệ thông tin

1.1. Phân hệ Quản trị công văn

Phân hệ Quản trị Công văn đăng tải tất cả các công văn, quy định, hướng dẫn triển khai các chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đến với cơ sở giáo dục. Đây là kho thông tin sẽ được các sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, trường phổ thông, giáo viên và học sinh thường xuyên truy cập để tra cứu.

1.2. Phân hệ Quản trị thông tin

Phân hệ Quản trị thông tin: cập nhập thông tin liên quan đến việc triển khai các hoạt động giáo dục, đặc biệt là các hình ảnh, tin bài từ các đơn vị trường học gửi về; đây là kênh thông tin cho các nhà trường, giáo viên và học sinh toàn quốc có thể cập nhật, tra cứu và tham khảo trước, trong và sau khi thực hiện các nội dung cụ thể.

2. Phân hệ học liệu

Phân hệ Học liệu quản lí kho tài nguyên tư liệu dạy học số hóa của các chuyên gia, nhà giáo dục… đã được thẩm định, nhằm hỗ trợ hoạt động dạy học cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh, học viên trên phạm vi toàn quốc. Phân hệ được thiết kế rõ ràng, dễ truy cập với các bộ lọc phân môn, phân lớp, tiện ích cho người dùng tìm kiếm nhanh các tư liệu mong muốn. Kho học liệu này sẽ dần được bổ sung theo thời gian dựa trên hiệu quả đạt được từ thực tế triển khai ở các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, bao gồm:

2.1. Kho học liệu điện tử

Kho học liệu điện tử bao gồm kênh hình, kênh chữ, hình ảnh, âm thanh, mô phỏng kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng trong dạy học theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Giáo viên có thể sử dụng những tư liệu đó để thiết kế tiến trình dạy học (được thiết kế thành các hoạt động học của học sinh) các nội dung cụ thể theo hướng tổ chức hoạt động học tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Tư liệu có thể được download về để sử dụng trong dạy học trên lớp, cũng có thể được giao cho học sinh sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ dạy học ở nhà.

2.2. Kho bài học minh họa

Kho bài học minh họa bao gồm các bài học cụ thể được thiết kế theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực (thành các hoạt động học của học sinh) với việc sử dụng các tư liệu dạy học trong kho học liệu điện tử nói trên. Các tiến bài học này có thể đã được thử nghiệm với học sinh để cho giáo viên phân tích, tham khảo, trên cơ sở đó hoàn thiện bài học đó và xây dựng các bài học khác để sử dụng trong quá trình dạy học của mình.

2.3. Kho bài học tương tác

Kho bài học tương tác dành cho học sinh tự học và luyện tập, bao gồm các bài học được thiết kế theo dạng dạy học chương trình hóa để học sinh có thể tương tác trên mạng.

2.4. Ngân hàng câu hỏi, bài tập

Ngân hàng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

3. Phân hệ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn

Hệ thống được phân cấp sử dụng theo các cấp quản lí giáo dục với các nhóm người dùng như sau:
a) Bộ Giáo dục và Đào tạo: là nhóm thành viên đại diện có quyền cao nhất, quản lí và điều hành tổng thể hoạt động của hệ thống; tổ chức, theo dõi, kiểm tra hoạt động, kết quả hoạt động của tất cả các đối tượng trên hệ thống.
b) Sở Giáo dục và Đào tạo: là nhóm thành viên đại diện cho sở GD&ĐT quản lí hoạt động trên phạm vi một tỉnh; sở GD&ĐT quản lí trực tiếp đến từng trường phổ thông trong phạm vi quản lí.
c) Cơ sở giáo dục và đào tạo: là nhóm thành viên đại diện cho cơ sở GD&ĐT (trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên…) quản lí các hoạt động trong phạm vi quản lí.
d) Giáo viên: là nhóm chịu trách nhiệm tham gia các hoạt động chuyên môn (tập huấn, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn); tổ chức hoạt động dạy học.
e) Học sinh: là nhóm thực hiện các hoạt động học theo từng chủ đề do giáo viên tổ chức và quản lí.
Mỗi thành viên tham gia vào hệ thống đều phải tuân thủ các quy định chung và được quản lí một cách chặt chẽ theo đơn vị công tác.

II. Hướng dẫn truy cập hệ thống “Trường học kết nối”

II.1. Yêu cầu, quy định chung khi truy cập hệ thống

a) Để sử dụng website, xin khuyến nghị sử dụng phiên bản mới nhất của một trong những trình duyệt (web browser) sau đây:
Mozilla Firefox, có thể download và cài đặt vào máy tính tại website
http://www.mozilla.org/en-US/
Google Chrome, có thể download và cài đặt vào máy tính tại website
http://www.google.com/intl/en/chrome/browser/
b) Trong quá trình sử dụng hệ thống, các thành viên thường xuyên phải nhập (gõ) Tiếng Việt vào hệ thống. Để đảm bảo hệ dữ liệu được thống nhất, yêu cầu bắt buộc là phải sử dụng bộ gõ tiếng Việt Unikey (có thể download và cài đặt tại website http://unikey.org/bdownload.php); chỉnh kiểu gõ là Unicode như hướng dẫn trong hình dưới đây:
 
Description: Untitled.png

II.2. Truy cập hệ thống

II.2.1.  Địa chỉ website:

Có thể truy cập vào "Trường học kết nối" bằng 1 trong 2 địa chỉ sau:
http://truonghocketnoi.edu.vn
http://truongtructuyen.edu.vn
Khi truy cập vào website mà không đăng nhập bằng tài khoản cá nhân thì người dùng có thể tham khảo hệ thống thông tin và kho học liệu điện tử; có thể xem và dowload tài liệu, tranh, ảnh, video… hỗ trợ hoạt động dạy và học.
Để tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng và các hoạt động sinh hoạt chuyên môn qua mạng, người dùng phải đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

II.2.2. Các bước đăng nhập:

- Dùng tên tài khoản và mật khẩu được cấp, đăng nhập vào hệ thống bằng cách gõ tên tài khoản và mật khẩu vào 2 ô tương ứng trên website. Nếu việc đăng nhập thành công, người dùng sẽ quan sát thấy khung "Thông tin cá nhân" dưới đây:

- Mọi thành viên thực hiện lần đăng nhập đầu tiên đều phải thực hiện các khai báo thông tin cá nhân trước khi có thể sử dụng các chức năng khác của hệ thống.
- Kích chuột vào mục "Thông tin cá nhân", khi đó một màn hình mới xuất hiện, trong đó chúng ta sẽ quan sát thấy "Bảng điều khiển".

- Tất cả các thành viên đều phải khai báo đầy đủ các mục:
+ Đổi mật khẩu: Thành viên có thể đổi lại mật khẩu để đảm bảo dễ nhớ cho bản thân và an toàn;
+ Đổi email, số điện thoại, tài khoản: Hệ thống cho phép cập nhật lại email và số điện thoại. Đặc biệt, hệ thống cho phép ta thay đổi tên Tài khoản MỘT LẦN DUY NHẤT. Thành viên có thể lựa chọn tên Tài khoản dễ nhớ mà mình yêu thích để dùng cho những lần đăng nhập sau;
+ Sửa thông tin cá nhân: điền đầy đủ thông tin và ấn nút ghi lại;
+ Đổi ảnh thẻ: Ảnh thẻ là một thông tin bắt buộc của hệ thống.

III. Sử dụng các loại tài khoản người dùng

III.1. Tài khoản Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tài khoản cấp Bộ GD&ĐT có quyền cao nhất, có chức năng tổ chức, quản lí và theo dõi mọi hoạt động trên hệ thống:
a) Quản lí danh sách các sở GD&ĐT tham gia vào hệ thống: Những sở GD&ĐT đã được cấp tài khoản/mật khẩu sẽ được hiển thị trên hệ thống. Bộ GD&ĐT có thể theo dõi quá trình khai báo thông tin và các hoạt động của sở GD&ĐT trên hệ thống;
b) Thống kê, theo dõi quá trình triển khai, hoạt động và kết quả của từng đơn vị tham gia hệ thống.
- Thống kê và theo dõi danh sách các sở GD&ĐT; danh sách các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; danh sách giáo viên, học sinh; danh sách các khóa học/hoạt động chuyên môn/cuộc thi.

Kích chuột lần lượt vào các nút "Danh sách trường", "Danh sách giáo viên", "Danh sách học sinh", "Danh sách khóa học" để xem các danh sách tương ứng.
Cũng trong không gian này, Bộ GD&ĐT có thể cấp bổ sung hạn mức tài khoản cho các sở GD&ĐT về: số trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; số giáo viên và học sinh.
Để thực hiện việc đó, kích vào nút "Bổ sung" rồi nhập số lượng trường, giáo viên, học sinh cấp bổ sung cho các sở GD&ĐT.
- Thống kê, theo dõi quá trình sinh hoạt chuyên môn của các tổ/nhóm chuyên môn của từng đơn vị tham gia hệ thống.
Description: 7.png
Sử dụng "Bộ lọc dữ liệu" ở đầu trang để xem chi tiết số lượng theo tỉnh, huyện, trường, lớp, lĩnh vực.
- Thống kê, theo dõi quá trình tham gia sinh hoạt chuyên môn của từng giáo viên trên hệ thống.

Sử dụng "Bộ lọc dữ liệu" ở đầu trang để xem chi tiết số lượng theo tỉnh, huyện, trường, lớp, lĩnh vực.
Kích vào nút "Xem chi tiết" đối với từng giáo viên sẽ thấy được các khóa học/bài học/hoạt động chuyên môn mà giáo viên đó đã tham gia và có sản phẩm nộp trên hệ thống.
- Sử dụng tài khoản của Bộ GD&ĐT còn tổ chức và quản lí được các cuộc thi dành cho giáo viên như: Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học; Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học; Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học... (Xem chi tiết ở phần sau).

III.2. Tài khoản Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Tóm tắt hướng dẫn Tài khoản cấp Sở GD&ĐT

1. Đăng nhập hệ thống
2. Cấp tài khoản
- Cấp tài khoản trường theo huyện.
- Cấp tài khoản cho một trường.
- Cấp tài khoản cho các Phòng GD&ĐT.
- Cấp tài khoản quản lý cho cán bộ Sở GD&ĐT.
3. Quản lý
- Quản lý danh sách các trường THCS, THPT, TTGDTX của địa phương.
- Quản lý danh sách giáo viên.
- Quản lý danh sách học sinh.
- Quản lý danh sách các bài học do giáo viên tạo ra.
4. Quản lý sinh hoạt chuyên môn
- Thống kê kết quả sinh hoạt chuyên môn của các tổ/nhóm chuyên môn.
- Theo dõi, thống kê kết quả sinh hoạt chuyên môn của từng giáo viên.
 
Để sử dụng phân hệ tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, các sở GDĐT thực hiện quy trình sau đây:
a) Sử dụng tài khoản và mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống, khai báo thông tin của sở GD&ĐT(Chỉ khi tất cả các thông tin đã được khai báo thì các chức năng khác mới có thể được thực hiện).
b) Sử dụng tiện ích trên hệ thống để cấp các tài khoản và mật khẩu cho tất cả các trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn quản lí. Hệ thống cho phép sở GD&ĐT lưu lại mọi thông tin đã cấp cho các trường phổ thông, theo dõi quá trình khai báo thông tin của từng trường, theo dõi các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của từng trường phổ thông.
- Khi truy cập vào mục "Không gian trường học", tài khoản của sở GD&ĐT sẽ có các quyền được hiển thị ở menu bên phải của website.
Sở GD&ĐT có quyền cấp Tài khoản cho:
- Các trường THPT, THCS, TTGDTX.
- Lãnh đạo các Phòng GD&ĐT.
- Cán bộ Sở GD&ĐT.
Trong “Không gian trường học”, chọn “Cấp tài khoản”.
Description: Description: 2.png
(1) Cấp tài khoản trường theo quận/huyện
Description: Description: 3.png
     - Chọn quận/huyện muốn cấp tài khoản.
     - Nhập số trường.
     - Nhập số hạn ngạch giáo viên cho mỗi trường.
     - Nhập số hạn ngạch học sinh cho mỗi trường.
     - Ấn nút “Đồng ý”.
- Danh sách mã trường và mật khẩu sẽ được sinh ra file excel (định dạng .xls), có thể tải xuống bằng cách ấn nút “Tải xuống”  tương ứng ở danh sách bên dưới.
     (2) Cấp tài khoản cho một trường
Description: Description: 4.png
     - Chọn quận/huyện của trường.
     - Nhập hạn ngạch giáo viên cho trường.
     - Nhập hạn ngạch học sinh cho trường.
     - Ấn nút “Đồng ý”.
     Lưu ý: hãy lưu lại mã trường và mật khẩu để gửi về cho trường.
(3) Cấp tài khoản cho Lãnh đạo Phòng GD&ĐT
Description: Description: 5.png
     - Chọn quận/huyện.
     - Tài khoản và mật khẩu cho Phòng GD&ĐT sẽ được hệ thống tự động sinh ra.
     - Lưu lại tài khoản và mật khẩu.
     - Ấn nút “Đồng ý”.
(4) Cấp tài khoản quản lý cho cán bộ Sở GD&ĐT
Description: Description: 6.png
     - Chọn chức vụ.
     - Tài khoản và mật khẩu sẽ được hệ thống tự động sinh ra theo chức vụ.
     - Lưu lại tài khoản và mật khẩu.
     - Nhập Họ và tên.
     - Ấn nút “Đồng ý”.
Khi mã trường đã được tạo ra, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang mới. Trong trang này, chúng ta có một danh sách các trường đã được sở GD&ĐT cấp mã. Chúng ta cũng có thể trực tiếp truy cập đến danh sách này bằng cách kích chuột vào nút “Danh sách trường”.
Description: 4.png
Đối với mọi tài khoản do sở GD&ĐT cấp và quản lí, sở GD&ĐT có quyền cấp lại mật khẩu mới cho các trường trong trường hợp các trường phổ thông quên mật khẩu truy cập.
Để cấp lại mật khẩu cho các trường phổ thông, kích chuột vào mã trường trong cột “Mã trường”, một khung màu hồng sẽ hiện ra.
Description: 5.png
Lưu ý: trước khi ấn “Đổi mật khẩu”, cần ghi lại mật khẩu mới trong khung trắng để gửi lại cho trường phổ thông.
c) Sở GD&ĐT theo dõi được các hoạt động của các trường phổ thông. Để truy cập trang quản trị dành cho Sở GD&ĐT, kích chuột vào “Sở GD&ĐT Quản lý” trên thanh menu bên phải.
- Thống kê và theo dõi danh sách các sở GD&ĐT; danh sách các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; danh sách giáo viên, học sinh; danh sách các khóa học/hoạt động chuyên môn/cuộc thi.

- Kích chuột lần lượt vào các nút "Danh sách trường", "Danh sách giáo viên", "Danh sách học sinh", "Danh sách khóa học" để xem các danh sách tương ứng.
d) Sở GD&ĐT có thể xem thống kê, theo dõi quá trình tham gia sinh hoạt chuyên môn của các đơn vị trong tỉnh, theo dõi danh sách sản phẩm của các tổ/nhóm chuyên môn trong tất cả các đơn vị trong tỉnh. (Trong menu “Sinh hoạt chuyên môn” chọn “Thống kê sản phẩm” trên thanh menu bên phải).
Description: 9.png
Sử dụng "Bộ lọc dữ liệu" ở đầu trang để xem chi tiết số lượng theo tỉnh, huyện, trường, lớp, lĩnh vực.
e) Xem thống kê, theo dõi quá trình tham gia sinh hoạt chuyên môn của từng giáo viên trong tỉnh trên hệ thống. (Trong menu “Sinh hoạt chuyên môn” chọn “Thống kê giáo viên“ trên thanh menu bên phải).
Đối với mỗi giáo viên, có thể xem được số lượng khóa học/bài học/chủ đề/hoạt động chuyên môn mà giáo viên đó đã tham gia. Thông tin chi tiết bao gồm tên tổ chuyên môn, tên bài học/chủ đề, ngày bắt đầu/kết thúc, sản phẩm đã nộp trên hệ thống.

III.3. Tài khoản Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng GD&ĐT có quyền xem thống kê, theo dõi quá trình tham gia sinh hoạt chuyên môn của các đơn vị trong quận/huyện.

III.3.1. Cấp tài khoản cho các trường trực thuộc

Để truy cập không gian cấp tài khoản, trong phân hệ “Không gian trường học”, chọn “Cấp tài khoản”.

Quan sát hạn ngạch của Phòng GD&ĐT do Sở GD&ĐT cấp để có thể điều chỉnh số lượng học sinh và giáo viên sao cho hợp lý nhất.

Chọn loại trường và nhập tên trường muốn cấp tài khoản, sau đó ấn “OK” để xác nhận.

Danh sách các trường đã được cấp tài khoản sẽ hiện ra bên dưới.

Nhập số hạn ngạch giáo viên và học sinh, sau đó ấn nút “Tạo mật khẩu” để sinh mật khẩu truy cập cho các trường trên.
Tài khoản và mật khẩu truy cập sẽ được hệ thống chuyển thành danh sách định dạng Excel và hiển thị trong bảng dưới, có thể ấn nút “Tải xuống” để download danh sách về và gửi cho các trường tương ứng.

III.3.2. Theo dõi quá trình sinh hoạt chuyên môn.

 Trong menu “Sinh hoạt chuyên môn” chọn “Thống kê sản phẩm” trên thanh menu bên phải.
Description: 11.png
Sử dụng "Bộ lọc dữ liệu" ở đầu trang để xem chi tiết số lượng theo tỉnh, huyện, trường, lớp, lĩnh vực.

III.3.3. Theo dõi quá trình sinh hoạt chuyên môn của giáo viên

Trong menu “Sinh hoạt chuyên môn” chọn “Thống kê giáo viên“ trên thanh menu bên phải).Đối với mỗi giáo viên, có thể xem được số lượng khóa học/bài học/chủ đề/hoạt động chuyên môn mà giáo viên đó đã tham gia. Thông tin chi tiết bao gồm tên tổ chuyên môn, tên bài học/chủ đề, ngày bắt đầu/kết thúc, sản phẩm đã nộp trên hệ thống.

III.4. Tài khoản cấp trường


Tóm tắt Hướng dẫn Tài khoản cấp trường


Bước 1: Đăng nhập
Bước 2: Khai báo thông tin trường
·         Trong “Không gian trường học”, chọn “Khai báo thông tin chung”.
·         Khai báo Tên trường, địa chỉ trường.
·         Ấn nút “Đồng ý” để xác định khai báo.
Bước 3: Khai báo thông tin cá nhân TK trường
·         Đổi mật khẩu.
·         Đổi tên tài khoản.
·         Khai báo thông tin.
·         Upload ảnh đại diện của trường.
Bước 4: Quản lý giáo viên
Bước 5: Quản lý lớp học
Bước 6: Quản lý học sinh
Bước 7: Phân công giảng dạy và sắp xếp thời khóa biểu
Bước 8: Theo dõi hoạt động Sinh hoạt chuyên môn
 
Hướng dẫn chi tiết

III.4.1. Khai báo thông tin chung


LƯU Ý QUAN TRỌNG:Lần đăng nhập đầu tiên, trường phổ thông phải khai báo để khởi tạo không gian riêng trong mục “Khai báo thông tin chung”.
Description: 12.png
Trong trang này, phải khai báo đầy đủ thông tin: Loại trường (THPT/THCS), Tên trường (Ví dụ: Hai Bà Trưng), Địa chỉ của trường,...
Sau khi khai báo thông tin của trường, nếu phát hiện sai sót, có thể chỉnh sửa lại bằng cách chọn nút “Chỉnh sửa”.
Description: 2

III.4.2. Quản lý giáo viên

III.4.2.1. Quản lý danh sách giáo viên

Để truy cập không gian quản lý giáo viên, quý thầy/cô chọn nút “Quản lý giáo viên” trên thanh menu ngang.
Danh sách thông tin giáo viên của nhà trường sẽ hiện ra bao gồm các thông tin khai báo của giáo viên như họ tên, học hàm, học vị, ngày sinh, chuyên môn, chức vụ, địa chỉ, thông tin liên lạc…

Quý thầy/cô có thể chọn nút “Xem lịch dạy” tương ứng với mỗi giáo viên để xem thời khóa biểu do nhà trường phân công giảng dạy cho giáo viên đó (tính năng này sẽ được trình bày cụ thể hơn ở mục III.4.5.1).

III.4.2.2. Tạo tài khoản cho giáo viên

Để tạo tài khoản cho giáo viên, quý thầy/cô chọn nút “Tạo TK GV” trong không gian quản lý giáo viên.

Hai mục “Tài khoản” và “Mật khẩu” có dữ liệu do hệ thống tự động sinh ra, quý thầy/cô KHÔNG có quyền sửa chữa trực tiếp hai mục này. Tuy nhiên, quý thầy/cô có thể yêu cầu thay đổi một chuỗi mật khẩu khác bằng cách kích chuột vào “Sinh mật khẩu”.
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trước khi kích chuột vào nút “Đồng ý”, quý thầy/cô cần copy dữ liệu ở hai mục này lại trước để gửi cho giáo viên. Nếu không thực hiện bước copy này, quý thầy/cô sẽ không thể nhớ được dữ liệu của tài khoản vừa được tạo ra. Tuy nhiên, trong trường hợp quý thầy/cô quên không thực hiện thao tác này thì có thể sử dụng tính năng sẽ được trình bày ở mục II.4.2.3 ngay dưới đây để khắc phục.
Quý thầy/cô lưu ý số hạn ngạch tài khoản giáo viên do Sở GD&ĐT cấp cho mỗi trường, nếu số tài khoản còn lại là 0, đề nghị quý thầy/cô hãy liên lạc với quản trị cấp Sở để được tăng số hạn ngạch.
Sau khi ấn nút “Đồng ý”, hệ thống sẽ tạo ra một tài khoản mới (ví dụ trong trường hợp này là tài khoản có tên truy cập GV.00109.020 với mật khẩu truy cập JgC8oxNd).

III.4.2.3. Đổi mật khẩu cho giáo viên

Trong trường hợp khi tạo tài khoản giáo viên quý thầy/cô quên lưu lại thông tin khởi tạo (đặc biệt là mật khẩu truy cập) hoặc trong quá trình sử dụng, giáo viên quên mật khẩu truy cập, quản trị nhà trường có thể cấp lại một mật khẩu truy cập mới cho giáo viên bằng cách chọn “Đổi mật khẩu” tương ứng với giáo viên trong danh sách giáo viên của trường.

Khung thay đổi mật khẩu sẽ hiện ra bên dưới tương ứng với giáo viên.

Quý thầy/cô hãy lưu lại mật khẩu trong khung trắng để gửi lại cho giáo viên.
LƯU Ý: mật khẩu hiển thị ở đây là một chuỗi mật khẩu HOÀN TOÀN MỚI chứ không phải mật khẩu cũ của tài khoản giáo viên.
Quý thầy/cô có thể yêu cầu một chuỗi mật khẩu mới nếu chuỗi hiện tại có các kí tự dễ nhầm lần bằng cách chọn nút “Sinh mật khẩu”.
Cuối cùng, hãy ấn vào nút “Đổi mật khẩu” để xác nhận thay đổi mật khẩu cho tài khoản giáo viên đó.

III.4.2.4. Xóa tài khoản giáo viên

Để xóa tài khoản giáo viên không dùng tới, quý thầy/cô chọn nút “Xóa” tương ứng với giáo viên trong danh sách giáo viên.

Sau khi xóa, tài khoản giáo viên đó sẽ không thể truy cập được nữa.
Trong trường hợp quý thầy/cô xóa nhầm tài khoản giáo viên, chúng ta có thể khôi phục lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày xóa bằng tính năng sẽ được trình bày ở mục III.4.2.5 dưới đây.

III.4.2.5. Khôi phục tài khoản giáo viên

Để khôi phục lại các tài khoản giáo viên đã bị xóa, quý thầy/cô chọn mục “Khôi phục GV” trong không gian quản lý giáo viên.
Danh sách tài khoản giáo viên đã bị xóa trong vòng 10 ngày trở lại sẽ hiện lên.

Chọn nút “Khôi phục” tương ứng với với giáo viên để khôi phục lại tài khoản.
Sau khi được khôi phục, tài khoản giáo viên đó sẽ có thể truy cập và sử dụng lại bình thường.

III.4.3. Quản lý lớp học

Để truy cập không gian “Quản lý lớp học”, quý thầy/cô chọn mục “Quản lý lớp học” trên thanh menu ngang.

III.4.3.1. Tạo lớp học mới

Quý thầy/cô chọn nút “Tạo lớp học” để vào không gian tạo một lớp học mới.
Điền các thông tin cơ bản của lớp học:

-         Tên lớp: ví dụ, quý thầy/cô muốn tạo lớp 12A5, hãy chọn lớp 12 và gõ A5 vào ô bên cạnh.
-         Mô tả: mô tả chung về lớp học (sĩ số, thành tích lớp học,…).
-         Hình ảnh minh họa: hình ảnh hiển thị cho lớp học (có thể là hình ảnh tập thể của lớp).
-         Số học sinh: sĩ số của lớp học.
-         Giáo viên chủ nhiệm: lựa chọn giáo viên chủ nhiệm cho lớp học trong số giáo viên trong trường.
-         Lựa chọn lớp học theo VNEN (nếu cần). Lưu ý: chỉ có những trường thí điểm theo mô hình VNEN mới có tính năng này. Các lớp học VNEN sẽ có không gian quản trị điểm số khác so với các lớp học thường.
Cuối cùng, chọn nút “Đồng ý” để tạo một lớp học mới.

III.4.3.2. Tạo tài khoản học sinh theo đơn vị lớp

Sau khi tạo lớp học thành công, lớp học mới sẽ hiển thị trong danh sách ở mục “Quản lý lớp học”.

Để tạo tài khoản cho học sinh theo đơn vị lớp, chọn nút “Tạo tài khoản HS” tương ứng với lớp học.
Sau khi tạo thành công, các file định dạng excel và pdf chứa danh sách tài khoản và mật khẩu sẽ hiện ra tương ứng với lớp học.

Quý thầy/cô có thể download các danh sách trên về và gửi cho lớp học.
*Lưu ý: quý thầy/cô cần lưu ý, nếu số hạn ngạch tài khoản học sinh của trường còn ít hơn sĩ số học sinh của lớp thì sẽ không thể tạo được tài khoản học sinh cho lớp học đó.

III.4.3.3. Chỉnh sửa lớp học

Trong quá trình tạo lớp học, nếu có sai sót, quý thầy/cô có thể chỉnh sửa lại thông tin của lớp học bằng cách chọn nút “Sửa” tương ứng với lớp học trong danh sách lớp của trường.
Không gian chỉnh sửa lớp học sẽ hiện ra tương tự như không gian tạo lớp học.
Quý thầy/cô chỉnh sửa lại các thông tin cần thiết và ấn nút “Đồng ý” để xác nhận chỉnh sửa.
*Lưu ý: sĩ số lớp chỉ có thể thay đổi khi quý thầy/cô chưa tạo tài khoản học sinh theo danh sách lớp (như ở mục III.4.3.2). Trong trường hợp quý thầy/cô đã tạo tài khoản cho học sinh nhưng vẫn muốn chỉnh sửa sĩ số lớp học thì quý thầy/cô có thể vận dụng các chức năng sẽ được trình bày ở dưới đây để thực hiện.

III.4.3.4. Xóa lớp học.

Quý thầy/cô có thể xóa bỏ các lớp học đã được tạo bằng cách chọn nút “Xóa” tương ứng với lớp học đó.
*Lưu ý: với các lớp học đã được tạo học sinh, sau khi lớp học bị xóa, học sinh thuộc lớp học đó sẽ được chuyển thành “HS tự do” (học sinh không thuộc lớp học nào). Quý thầy/cô có thể sử dụng các tính năng khác để gán những học sinh đó vào một lớp học khác (mục III.4.3.5.b)).

III.4.3.5. Quản lý thông tin từng lớp học

a) Xem danh sách lớp
Để xem danh sách lớp, quý thầy/cô chọn “Xem chi tiết” tương ứng với lớp học trong danh sách lớp học của trường.

Danh sách thông tin học sinh của lớp học đó sẽ hiện ra với các thông tin cơ bản mà học sinh khai báo như mã học sinh, họ tên, ngày sinh, địa chỉ …

 
b) Thêm học sinh vào lớp
Quý thầy/cô có thể thêm các học sinh tự do (học sinh đang không thuộc lớp nào) vào lớp học bằng cách chọn nút “Thêm học sinh” trong không gian quản trị của lớp học.

Danh sách học sinh tự do của trường sẽ hiện ra.

Tích chọn các học sinh muốn gán vào lớp rồi ấn nút “Gán học sinh”.
c) Chuyển trạng thái học sinh (thôi học, đuổi học, bảo lưu)
Trong quá trình học tập, học sinh có thể bị đuổi học, xin thôi học hay xin bảo lưu kết quả học tập, nhà trường có thể chuyển trạng thái của học sinh đó thành “thôi học”, “đuổi học”, “bảo lưu” bằng cách chọn nút “Chọn trạng thái” tương ứng với học sinh trong danh sách học sinh của lớp.

Chọn nút tương ứng với trạng thái muốn chuyển thành của học sinh.

Sau khi đã chuyển trạng thái, tài khoản học sinh đó sẽ không thể truy cập được nữa.
d) Chuyển lớp cho học sinh
Quý thầy/cô có thể chuyển học sinh từ lớp học này sang lớp học khác bằng cách chọn nút “Chuyển lớp” tương ứng với mỗi học sinh.

Chọn lớp học muốn chuyển tới rồi ấn nút “Chuyển”.

Khi đó, thông tin của học sinh được chuyển đi sẽ được hiển thị trong danh sách của lớp chuyển tới.
e) Xóa học sinh
Để xóa học sinh, quý thầy/cô chọn nút “Xóa” tương ứng với mỗi học sinh.

Sẽ có hai lựa chọn xóa được hiển thị.

Xóa khỏi lớp”: xóa học sinh này ra khỏi danh sách lớp học, nếu chọn nút này, học sinh đó sẽ chuyển thành HS tự do (không thuộc lớp nào) và quý thầy/cô có thể gán học sinh đó vào một lớp học khác bằng tính năng ở mục III.4.3.5.b.
Xóa”: xóa hẳn tài khoản học sinh, nếu chọn nút này, tài khoản học sinh đó sẽ bị xóa và không thể truy cập được nữa. Tuy nhiên, trong trường hợp xóa nhầm, quý thầy/cô vẫn có thể khôi phục lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày xóa bằng tính năng sẽ được trình bày ở mục III.4.4.5 dưới đây.

III.4.4. Quản lý học sinh

III.4.4.1. Quản lý danh sách học sinh

Để truy cập không gian quản lý học sinh, quý thầy/cô chọn nút “Quản lý học sinh” trên thanh menu ngang.
Danh sách thông tin học sinh của nhà trường sẽ hiện ra bao gồm các thông tin khai báo của học sinh như họ tên, ngày sinh, lớp học, địa chỉ…

III.4.4.2. Tạo tài khoản cho học sinh

Để tạo tài khoản cho học sinh, quý thầy/cô chọn nút “Tạo TK HS” trong không gian quản lý học sinh.

Hai mục “Tài khoản” và “Mật khẩu” có dữ liệu do hệ thống tự động sinh ra, quý thầy/cô KHÔNG có quyền sửa chữa trực tiếp hai mục này.
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trước khi kích chuột vào nút “Đồng ý”, quý thầy/cô cần copy dữ liệu ở hai mục này lại trước để gửi cho học sinh. Nếu không thực hiện bước copy này, quý thầy/cô sẽ không thể nhớ được dữ liệu của tài khoản vừa được tạo ra. Tuy nhiên, trong trường hợp quý thầy/cô quên không thực hiện thao tác này thì có thể sử dụng tính năng sẽ được trình bày ở mục III.4.4.3 ngay dưới đây để khắc phục.
Quý thầy/cô lưu ý số hạn ngạch tài khoản học sinh do Sở GD&ĐT cấp cho mỗi trường, nếu số tài khoản còn lại là 0, đề nghị quý thầy/cô hãy liên lạc với quản trị cấp Sở để được tăng số hạn ngạch.
Sau khi ấn nút “Đồng ý”, hệ thống sẽ tạo ra một tài khoản mới (ví dụ trong trường hợp này là tài khoản có tên truy cập HS.00109.00333 với mật khẩu truy cập IfV4N31h).

III.4.4.3. Đổi mật khẩu cho học sinh

Trong trường hợp khi tạo tài khoản học sinh quý thầy/cô quên lưu lại thông tin khởi tạo (đặc biệt là mật khẩu truy cập) hoặc trong quá trình sử dụng, học sinh quên mật khẩu truy cập, quản trị nhà trường có thể cấp lại một mật khẩu truy cập mới cho học sinh bằng cách chọn “Đổi mật khẩu” tương ứng với học sinh trong danh sách học sinh của trường.

Khung thay đổi mật khẩu sẽ hiện ra bên dưới tương ứng với học sinh

Quý thầy/cô hãy lưu lại mật khẩu trong khung trắng để gửi lại cho học sinh.
LƯU Ý: mật khẩu hiển thị ở đây là một chuỗi mật khẩu HOÀN TOÀN MỚI chứ không phải mật khẩu cũ của tài khoản học sinh.
Quý thầy/cô có thể yêu cầu một chuỗi mật khẩu mới nếu chuỗi hiện tại có các kí tự dễ nhầm lần bằng cách chọn nút “Sinh mật khẩu”.
Cuối cùng, hãy ấn vào nút “Đổi mật khẩu” để xác nhận thay đổi mật khẩu cho tài khoản học sinh đó.

III.4.4.4. Xóa tài khoản học sinh

Để xóa tài khoản học sinh không dùng tới, quý thầy/cô chọn nút “Xóa” tương ứng với học sinh trong danh sách học sinh.

Sau khi xóa, tài khoản học sinh đó sẽ không thể truy cập được nữa.
Trong trường hợp quý thầy/cô xóa nhầm tài khoản học sinh, chúng ta có thể khôi phục lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày xóa bằng tính năng sẽ được trình bày ở mục III.4.4.5 dưới đây.

III.4.4.5. Khôi phục tài khoản học sinh đã bị xóa

Để khôi phục lại các tài khoản học sinh đã bị xóa, quý thầy/cô chọn mục “Khôi phục HS” trong không gian quản lý học sinh.
Danh sách tài khoản học sinh đã bị xóa trong vòng 10 ngày trở lại sẽ hiện lên.

Chọn nút “Khôi phục” tương ứng với với học sinh để khôi phục lại tài khoản.
Sau khi được khôi phục, tài khoản học sinh đó sẽ có thể truy cập và sử dụng lại bình thường.

III.4.5. Sắp xếp thời khóa biểu

Nghiệp vụ sắp xếp thời khóa biểu nhà trường được xây dựng trong mục “Thời khóa biểu” trên thanh menu ngang.
LƯU Ý QUAN TRỌNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG: quý thầy/cô cần lưu ý thao tác đầu tiên trước khi sử dụng các tính năng được trình bày trong mục này là điều khiển trạng thái học kì của trường mình. Trạng thái này sẽ ảnh hưởng tới thông tin được tạo ra khi quý thầy/cô sử dụng các tính năng liên quan đến thời khóa biểu của nhà trường.
Để điều khiển trạng thái học kì của trường mình, quý thầy cô thực hiện thao tác như sau:
Chọn “Thời khóa biểu” trên thanh menu ngang.

Trong khung điều khiển “Học kì”, hãy chọn học kì tương ứng với thời gian hiện tại.

III.4.5.1. Phân công giáo viên giảng dạy

Trước khi tiến hành sắp xếp thời khóa biểu, quý thầy/cô cần phân công các giáo viên giảng dạy cho từng lớp học muốn xếp thời khóa biểu.

Hãy chọn lớp học muốn phân công giáo viên giảng dạy.
Nhặt giáo viên muốn phân công giảng dạy trong khung “Giáo viên” và thả vào bảng tương ứng với môn học.
Ấn nút “Ghi lại” để xác nhận.
Nếu thả nhầm hoặc muốn xóa giáo viên đã được phân công giảng dạy, quý thầy/cô chọn nút “X” tương ứng với giáo viên đó để xóa đi và ấn nút “Ghi lại” để lưu lại thông tin.

III.4.5.2. Sắp xếp thời khóa biểu

Sau khi hoàn thành phân công giảng dạy, chúng ta có thể tiến hành sắp xếp thời khóa biểu.
Chọn mục “Sắp xếp thời khóa biểu” trong không gian thời khóa biểu để truy cập không gian sắp xếp thời khóa biểu.

Đầu tiên, hãy chọn lớp muốn xếp thời khóa biểu trước.
Hãy nhặt các môn học trong khung “Môn học” và thả vào ô tương ứng trong bảng (tiết, thứ, buổi), nhặt các giáo viên trong khung “Giáo viên” và thả vào ô tương ứng với môn học.
Lưu ý: chỉ có các giáo viên đã được phân công giảng dạy (mục III.4.5.1) trong lớp đang xếp thời khóa biểu mới hiển thị trong khung “Giáo viên”.
Nếu thả nhầm, quý thầy/cô có thể chọn nút “X” tương ứng để xóa đi và làm lại.
Cuối cùng, hãy ấn nút “Ghi lại” ở cuối trang để lưu lại thông tin.
Hệ thống hiển thị khung “Thống kê” ở bên phải để quý thầy/cô có thể xem thống kê sơ bộ số tiết tương ứng với các môn học của lớp học đó, tiện cho việc kiểm soát và sắp xếp thời khóa biểu.

III.4.5.3. Xem thời khóa biểu toàn trường

Sau khi sắp xếp thời khóa biểu cho các lớp học, quý thầy/cô có thể xem lại thời khóa biểu tổng thể của nhà trường bằng cách chọn mục “Thời khóa biểu toàn trường” trong không gian thời khóa biểu.

III.4.6. Tiếp nhận hồ sơ học sinh/giáo viên chuyển tới

Học sinh/giáo viên xin chuyển trường, chuyển công tác tới sẽ được hiện thị trong mục “Xin chuyển đến”. Quản trị trường cần xác nhận yêu cầu chuyển đó thì học sinh/giáo viên xin chuyển tới mới có thể thuộc quyền quản lý của trường mình.

Chọn nút “Tiếp nhận” để xác nhận yêu cầu chuyển trường của học sinh/giáo viên. Sau khi tiếp nhận, quyền quản lý thông tin của học sinh/giáo viên sẽ được chuyển về trường mới.
Chọn nút “Hủy bỏ” để hủy bỏ yêu cầu chuyển trường của học sinh/giáo viên. Khi đó, yêu cầu xin chuyển trường của học sinh/giáo viên sẽ bị hủy bỏ, quyền quản lý thông tin của học sinh/giáo viên đó vẫn thuộc về trường cũ.

III.5. Tài khoản giáo viên


III.5.1. Quản lý danh sách lớp chủ nhiệm và lớp giảng dạy

Trong “Không gian trường học”, quý thầy/cô chọn mục “Danh sách lớp” trên thanh menu bên phải.
Danh sách các lớp chủ nhiệm và các lớp được phân công giảng dạy sẽ hiện ra.

Để xem danh sách học sinh của lớp, chọn nút “Xem danh sách lớp” tương ứng.

III.5.2. Quản lý điểm

III.5.2.1. Nhập điểm và nhận xét cho học sinh

Để chấm điểm và nhận xét cho các lớp giảng dạy, quý thầy/cô truy cập mục “Quản lý điểm” trong “Không gian trường học”.

Đầu tiên, quý thầy/cô hãy chọn lớp để vào điểm. Danh sách học sinh sẽ hiện ra.

Để vào điểm, quý thầy/cô chọn điểm tương ứng và kéo thả vào các ô tương ứng (Hệ số 1,2,3 ..) với mỗi học sinh.
Khi cho điểm, quý thầy/cô lưu ý lựa chọn “Nhận xét”.
-         Nếu “Bật”:  với mỗi điểm số, quý thầy cô cần cho một nhận xét tương ứng.
Ví dụ khi cho điểm với trạng thái nhận xét bật:

Hộp thoại nhận xét hiện lên, quý thầy/cô gõ lời nhận xét sau đó ấn nút “Đồng ý”.
-         Nếu “Tắt”: chỉ cho điểm, không có nhận xét.
Sau khi cho điểm, quý thầy/cô có thể chỉnh sửa hoặc xóa điểm số đã cho bằng cách ấn vào điểm tương ứng.

Để sửa điểm số hoặc nhận xét, chọn nút “Sửa”. Khung chỉnh sửa sẽ hiện lên.

Chỉnh sửa điểm và nhận xét rồi ấn nút “Đồng ý”.
Để xóa điểm số, chọn nút “Xóa”.
Sau khi hoàn thành việc cho điểm và nhận xét, quý thầy cô hãy ấn nút “Ghi lại” ở cuối trang để lưu lại thông tin.
Lưu ý: Dành cho các lớp học theo Mô hình VNEN
Các lớp học theo mô hình VNEN sẽ có không gian quản lý điểm khác so với các lớp học bình thường (hình dưới).

Đánh giá học sinh trong các lớp học theo mô hình VNEN sẽ được chia thành hai mục chính:
-         Đánh giá thường xuyên: đánh giá quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, được thực hiện theo tiến trình nội dung của các môn học và hoạt động giáo dục, trong đó có quá trình vận dụng kiến thức, kĩ năng ở nhà trường, gia đình và cộng đồng.
+ Đánh giá Biểu hiện về sự tiến bộ, mức độ hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực; đạt thành tích nổi bật trong các phong trào, các hoạt động giáo dục.
+ Những nội dung chưa hoàn thành chương trình, những điều cần khắc phục, giúp đỡ, bổ sung, rèn luyện thêm (nếu có).
-         Đánh giá định kì kết quả học tập cuối học kì, cuối năm học.

III.5.2.2. Tổng kết môn

Sau khi hoàn thiện điểm số trong học kì cho học sinh, quý thầy/cô có thể tính điểm tổng kết cho học sinh bằng cách chọn nút “Tổng kết môn” ở cuối trang. Điểm số này được tính tự động dựa theo điểm số trong 3 mục Hệ số 1, hệ số 2 và hệ số 3.

III.5.3. Trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh học sinh

Để truy cập không gian trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, quý thầy/cô click chuột vào tên lớp trong “Danh sách lớp”.

III.5.3.1. Giáo viên chủ nhiệm tạo tài khoản cho phụ huynh học sinh

Để sinh tài khoản cho phụ huynh học sinh, “Giáo viên chủ nhiệm” chọn nút “Tạo TK cho PHHS” trong không gian trao đổi.

Sau khi tạo tài khoản cho phụ huynh học sinh, một file định dạng excel sẽ được hệ thống tạo ra lưu trữ thông tin danh sách tài khoản và mật khẩu truy cập của phụ huynh. “Giáo viên chủ nhiệm” tải file này xuống và gửi tới phụ huynh học sinh tương ứng trong danh sách.

Lưu ý: chỉ có thể tạo tài khoản cho Phụ huynh học sinh khi đã tạo tài khoản cho học sinh trong lớp học đó.
Ngoài ra, quý thầy/cô có thể lựa chọn tạo từng tài khoản PHHS tương ứng với mỗi học sinh thay vì tạo theo danh sách lớp (ví dụ trong trường hợp có học sinh mới chuyển tới mà chưa cho PHHS kèm theo) bằng cách chọn nút “Tạo tài khoản PHHS” tương ứng với mỗi học sinh.

III.5.3.2. Trao đổi cá nhân giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh

Để trao đổi cá nhân với mỗi phụ huynh học sinh, quý thầy/cô chọn nút “Trao đổi” tương ứng với mỗi vị phụ huynh.

Để khởi tạo một chủ đề thảo luận mới với phụ huynh học sinh, quý thầy/cô gõ nội dung vào khung soạn thảo, sau đó ấn nút “Gửi”.

Để chỉnh sửa hoặc xóa một thảo luận, quý thầy/cô chọn các nút tương ứng như hình dưới đây.

Để trả lời, thảo luận về một chủ đề, chọn nút “Trả lời” tương ứng với chủ đề đó.

Lưu ý: thảo luận trong mục này là thảo luận cá nhân giữa giáo viên và phụ huynh của một học sinh cụ thể.

III.5.3.3. Thảo luận chung giữa các giáo viên và phụ huynh học sinh

Trong không gian trao đổi của mỗi lớp học, không gian “Thảo luận chung” là nơi trao đổi giữa tất cả các giáo viên đang giảng dạy lớp học đó và phụ huynh của học sinh.
Để truy cập không gian “Thảo luận chung”, quý thầy/cô chọn nút “Thảo luận chung” trên thanh menu ngang.
Thao tác tạo chủ đề thảo luận và trả lời một chủ đề tương tự như phần trao đổi cá nhân đã trình bày ở mục III.5.3.2.
Lưu ý: các thảo luận trong mục này tất cả giáo viên và phụ huynh học sinh trong lớp học đều có thể xem và tham gia thảo luận.

III.5.4. Tổ chức dạy học cho học sinh

Tạo bài học mới: Mô đun “Quản lí bài học” cho phép giáo viên: tạo một bài học hoặc chủ đề mới; chỉnh sửa lại bài học; xóa bài học; quản lí danh sách các bài học.
Description: 2
- Khi tạo một bài học hoặc một chủ đề mới, giáo viên cần đặt tiêu đề, chỉ rõ lĩnh vực (môn học), mô tả cụ thể chủ đề hoặc yêu cầu hoạt động cho học sinh, đặt phạm vi cho phép truy cập bài học (dành cho đối tượng nào).
- Sau khi tạo xong, giáo viên có thể upload thêm tài liệu tham khảo, giúp học sinh thuật lợi hơn trong việc tiến hành các hoạt động cá nhân hoặc hoạt động nhóm.

- Theo dõi quá trình đăng kí học và xác nhận đăng kí cho học sinh:
Sau khi giáo viên tạo ra bài học mới, những học sinh thuộc phạm vi cho phép sẽ có quyền đăng kí theo học. Tùy vào khóa học/chủ đề, giáo viên có thể yêu cầu học sinh làm việc cá nhân hoặc theo nhóm.
Đối với từng khóa học, giáo viên có thể theo dõi quá trình đăng kí học của học sinh, của từng nhóm học sinh:

Trong mục này, giáo viên có công cụ để cho phép, hoặc không cho phép học sinh/nhóm học sinh nào đó tham gia khoa học/chủ đề.
Khi giáo viên xác nhận đủ điều kiện tham gia, các học sinh/nhóm học sinh mới có quyền truy cập đến các dữ liệu khác của khóa học/chủ đề.
- Điều khiển quá trình học tập: Ra thông báo chung: Giáo viên có thể thông báo cho cả lớp các hoạt động, gơi ý hoặc chỉ dẫn,… trong mục “THÔNG BÁO CHUNG”; Trả lời thắc mắc, để định hướng thảo luận, hỗ trợ, gợi ý học sinh: Khi học sinh đặt câu hỏi, giáo viên có thể trao đổi trực tiếp trên hệ thống trong mục “THẮC MẮC CỦA HỌC SINH”.
- Quản lí nhóm và sản phẩm nhóm: Trong hình trên, giáo viên có thể nhìn thấy sản phẩm mà học sinh/nhóm học sinh đã upload lên. Giáo viên có thể dowload xuống để đọc và cho điểm.
- Chấm điểm cho sản phẩm: Sau khi đọc xong và cho điểm, giáo viên có công cụ để nhập điểm vào hệ thống để thông báo cho học sinh/nhóm học sinh.

III.5.5. Xin chuyển công tác

Học sinh/giáo viên có quyền xin chuyển sang một trường khác bằng các thao tác được mô tả dưới đây.
Trong “Không gian trường học”, chọn “Xin chuyển trường”.
Chọn trường muốn chuyển tới theo trình tự: chọn tỉnh → chọn huyện → chọn trường.

Ấn nút “Xin chuyển trường” để xác nhận.
Sau khi xác nhận thành công, thông tin chuyển trường của học sinh/ giáo viên sẽ được gửi tới trường chuyển đến, học sinh/giáo viên chờ quản trị trường chuyển tới đồng ý thì học sinh/giáo viên đó sẽ do trường chuyển tới quản lý.

Học sinh/giáo viên có thể hủy bỏ lệnh xin chuyển trường trước khi trường chuyển tới đồng ý cho chuyển bằng cách chọn nút “Hủy bỏ”.

III.5.6. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn

Các khóa học/chủ đề sinh hoạt chuyên môn của giáo viên được đặt trong mục "Sinh hoạt chuyên môn". Khi đã đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, giáo viên có thể lựa chọn khóa học/bài học theo môn học/hoạt động giáo dục, lớp, giáo viên; đăng kí tham gia các khóa học/bài học và thực hiện các hoạt động học theo hướng dẫn.
Giáo viên sẽ nhìn thấy danh sách những khóa học/chủ đề sinh hoạt chuyên môn do Bộ GD&ĐT hoặc sở GD&ĐT tạo ra. Kích chuột vào tiêu đề của khóa học/chủ đề, giáo viên sẽ xem được mô tả tổng thể của khóa học/chủ đề.
Quy trình tổ chức nhóm sinh hoạt chuyên môn trên hệ thống như sau:
- Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn đăng ký tham gia cho tổ/nhóm của mình.
- Bước 2: Các thành viên trong tổ/nhóm trao đổi, thảo luận trong chủ đề sinh hoạt chuyên môn.
- Bước 3: Tổ trưởng tập hợp, biên tập lại sản phẩm và nộp lên hệ thống.
Thao tác kĩ thuật:
Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn đăng ký tham gia và tổ chức nhóm.
Tìm hiểu mục đích - yêu cầu của khóa học/chủ đề sinh hoạt chuyên môn trước khi đăng kí tham gia.
Tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn có trách nhiệm đăng kí tham gia và làm nhóm trưởng, sau đó thêm các thành viên trong tổ/nhóm chuyên môn để thực hiện theo nhóm. Quy trình đăng kí như sau:
- Chọn chủ đề sinh hoạt chuyên môn.
+ Chọn “Sinh hoạt chuyên môn”.
+ Chọn “Lĩnh vực” (VD: Toán).
+ Chọn “Lớp” (VD: 12).
+ Chọn chủ đề sinh hoạt chuyên môn (VD: HK1.1. Toán 12. Năm học 2014-2015)
- Đăng ký tham gia.
Trong không gian của chủ đề sinh hoạt chuyên môn, chọn nút “Đăng ký”.
Lưu ý: người đầu tiên đăng ký sẽ nghiễm nhiên trở thành nhóm trưởng, các giáo viên khác trong trường muốn tham gia chủ đề này buộc phải được người này mời vào nhóm chứ không thể đăng ký được nhóm mới. Do đó, tốt nhất tổ trưởng chuyên môn nên là người đầu tiên đăng ký tham gia cho tổ/nhóm của mình.
- Mời thành viên.
+ Chọn nút “Thêm thành viên”.
+ Không gian tìm kiếm và thêm thành viên sẽ hiện ra.

Lưu ý: có thể tìm kiếm giáo viên bằng các cách sau
·        Tìm kiếm theo chuyên môn.
·        Tìm kiếm theo mã giáo viên (VD: GV.00012.001).
·        Tìm kiếm theo tên giáo viên.
+ Sau khi tìm kiếm, danh sách các giáo viên thỏa mãn điều kiện tìm kiếm sẽ hiện ra. Lựa chọn và ấn nút “Thêm thành viên” tương ứng với mỗi giáo viên để thêm vào nhóm.
Ghi chú: Để tham gia được các chủ đề sinh hoạt chuyên môn, tài khoản giáo viên nhất định phải kê khai đầy đủ thông tin cá nhân, bao gồm cả ảnh thẻ.
Sau khi đăng kí, có thể xem được thông tin về các thành viên trong nhom bằng cách kích vào nút "Thông tin nhóm".
Danh sách nhóm sẽ hiện ra như dưới đây. Tổ trưởng có quyền xóa giáo viên (nếu thêm nhầm) hoặc thêm các thành viên khác vào nhóm.

Bước 2: Tham gia trao đổi trong chủ đề sinh hoạt chuyên môn.
- “Hoạt động – Thông báo”: khu vực trao đổi của giáo viên toàn quốc (chỉ có thể tham gia trao đổi khi Bộ GD&ĐT phát động một nội dung trao đổi nào đó trong chủ đề sinh hoạt chuyên môn).
Sau khi đã đăng kí thành công, giáo viên bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ học tập/sinh hoạt chuyên môn. Trong quá trình học tập/sinh hoạt chuyên môn, giáo viên cần thường xuyên xem thông báo chung của khóa học/chủ đề. Giáo viên sẽ nhận được thông báo trong mục"Hoạt động - Thông báo". Giáo viên có quyền đặt câu hỏi để trao đổi lại với giảng viên/ban tổ chức. Lưu ý rằng, trong thông báo chung, mọi giáo viên tham gia khóa học/chủ đề đều có thể đọc được thông tin.
- “Trao đổi nhóm”: Thảo luận trong nhóm: Các thành viên trong nhóm có thể thảo luận trực tuyến. Những trao đổi này sẽ được giảng viên/ban tổ chức nhìn thấy, tham gia và hỗ trợ cũng như điều hành hoạt động của nhóm.
- “Hỏi & đáp”: Đặt câu hỏi cho giảng viên/ban tổ chức và  thảo luận: Để gửi câu hỏi và trao đổi giảng viên/ban tổ chức, giáo viên vào mục "Hỏi & Đáp" và upload câu hỏi lên hệ thống. Giảng viên/ban tổ chứcsẽ nhận được câu hỏi và trao đổi riêng với từng giáo viên.
Thao tác kĩ thuật:
Trong mỗi mục trên, không gian trao đổi như hình dưới đây.
Description: 7
+ Gõ nội dung trao đổi.
+ Đính kèm file (nếu cần) bằng cách chọn nút “BROWSE”.
+ Ấn nút “Gửi”.
Bước 3: Tổ trưởng chuyên môn nộp sản phẩm
Sau quá trình làm việc, tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn hoàn thành sản phẩm của mình, đại diện cho nhóm gửi sản phẩm cho giảng viên/ban tổ chức trong mục "Sản phẩm - Kết quả".
Lưu ý: chỉ có nhóm trưởng mới có quyền nộp sản phẩm.
+ Chọn mục “Sản phẩm – Kết quả”.
+ Chọn “BROWSE” để tải file lên.
Description: 8
Sản phẩm này sau khi nộp lên hệ thống, các cấp quản lý từ nhà trường, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT sẽ nhìn thấy, theo dõi và đánh giá kết quả sinh hoạt chuyên môn của các tổ/nhóm chuyên môn trong phạm vi quản lý của mình.

Sơ đồ Quá trình tổ chức sinh hoạt chuyên môn của giáo viên

III.6. Tài khoản học sinh

- Sử dụng tài khoản/mật khẩu được cấp để đăng nhập hệ thống.
- Khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống trước khi thực hiện các nhiệm vụ khác.
- Đăng kí tham gia các khóa học hiển thị trên mạng. Hướng dẫn đăng kí và thực hiện các hoạt động học tập được trình bày ở dưới đây.
Các khóa học/bài học của học sinh được đặt trong "Không gian trường học". Khi đã đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, học sinh có thể lựa chọn khóa học/bài học theo môn học/hoạt động giáo dục, lớp, giáo viên; đăng kí tham gia các khóa học/bài học và thực hiện các hoạt động học theo hướng dẫn. Cụ thể như sau:
a) Xem danh sách khóa học/chủ đề:Học sinh sẽ nhìn thấy danh sách những khóa học/chủ đề mà giáo viên tạo ra, trên đó có những thông tin mô tả tóm tắt như tiêu đề, tên giáo viên, ngày tạo ra khóa học/chủ đề…. Kích chuột vào tiêu đề của khóa học/chủ đề, học sinh sẽ xem được mô tả tổng thể của khóa học/chủ đề.

b)Quy trình đăng kí khóa học:
-Tìm hiểu mục đích - yêu cầu của khóa học/bài học.
- Kích chuột vào nút “Tham gia khóa học” để bắt đầu đăng kí theo học khóa học/chủ đề. Sau khi kích chuột, một màn hình đăng kí sẽ mở ra và cho phép học sinh thực hiện việc khai báo đăng kí với những hình thức khác nhau.
Hình thức tổ chức học tập do giáo viên quyết định. Đối với mỗi một chủ đề, giáo viên có thể yêu cầu học sinh thực hiện hoạt động học độc lập hoặc thực hiện hoạt động học theo nhóm (do giáo viên chỉ định hoặc tự chọn).
Description: 15.png
- Chọn “Đăng ký cá nhân”, chọn nút “Tham gia”, học sinh có thể tham gia khóa học.
Description: 16.png
Ghi chú: Để tham gia được các khóa học/bài học, tài khoản học sinh nhất định phải kê khai đầy đủ thông tin cá nhân, bao gồm cả ảnh thẻ. Trong hình trên còn thiếu ảnh thẻ nên sẽ không đăng kí vào học được.
- Chọn “Đăng ký nhóm”, học sinh cần đặt tên cho nhóm (ví dụ: Nhóm số 1) và kích chuột vào nút “Thêm thành viên”.
Description: 17.png
- Nhập mã hoặc tên đăng nhập của thành viên muốn thêm vào nhóm.

Tìm đúng thành viên muốn thêm vào nhóm rồi ấn nút “Thêm thành viên” tương ứng với thành viên đó.
Sau khi tất cả các thành viên đã hoàn tất việc xác nhận, nhóm trưởng sẽ có quyền gửi thông tin của nhóm cho giáo viên bằng cách kích chuột vào nút “Xác nhận nhóm”.
- Sau khi đã đăng kí thành công, học sinh bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ học tập (theo nhóm hoặc cá nhân). Trong quá trình học tập, học sinh cần thường xuyên xem thông báo chung của khóa học/chủ đề. Học sinh sẽ nhận được thông báo của giáo viên cho cả lớp trong mục “THÔNG BÁO CHUNG”. Học sinh có quyền đặt câu hỏi để trao đổi lại với giáo viên. Lưu ý rằng, trong thông báo chung, mọi học sinh tham gia khóa học/chủ đề đều có thể đọc được thông tin.
Trường hợp học theo nhóm, các học sinh trong cùng một nhóm có thể trao đổi, thảo luận qua mạng trong không gian "Thảo luận nhóm". Tại đây, học sinh có thể trao đổi, chia sẻ các ý tưởng và gửi cho nhau các sản phẩm hoạt động nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập được giao. Thông tin thảo luận nhóm chỉ có các thành viên trong nhóm mới đọc được. Các thao tác cụ thể như sau:

+ Đặt câu hỏi cho giáo viên và  thảo luận: Để gửi câu hỏi riêng và trao đổi riêng với giáo viên, học sinh vào mục “GỬI CÂU HỎI” và upload câu hỏi lên hệ thống. Giáo viên sẽ nhận được câu hỏi và trao đổi riêng với từng học sinh.
+ Thảo luận trong nhóm: Các thành viên trong nhóm có thể thảo luận trực tuyến. Những trao đổi này sẽ được giáo viên nhìn thấy, tham gia và hỗ trợ cũng như điều hành hoạt động của nhóm.
+ Nộp sản phẩm của nhóm: Sau quá trình làm việc, học sinh/nhóm học sinh hoàn thành sản phẩm của mình. Học sinh/nhóm trưởng đại diện cho nhóm gửi sản phẩm cho giáo viên trong mục “SẢN PHẨM”.
Description: 20.png
+Nhận thông báo điểm: Cũng trong mục “SẢN PHẨM”, học sinh sẽ xem được điểm mà thầy cô giáo chấm cho sản phẩm của mình (nhóm mình).

III.7. Quyền chuyên gia

Với mục đích hỗ trợ các tổ/nhóm chuyên môn của các trường phổ thông trên toàn quốc thực hiện hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH kí ngày 08/10/2014, Bộ GD&ĐT chỉ đạo xây dựng và tổ chức Quyền chuyên gia trên Trường học kết nối. Quyền chuyên gia được cấp cho các nhà khoa học và các nhân tố điển hình ở khắp mọi miền để kết nối với các tổ/nhóm chuyên môn thông qua hệ thống trực tuyến. Những chuyên gia do Bộ GD&ĐT chỉ định sẽ có quyền xem tất cả các sản phẩm của các tổ/nhóm chuyên môn do chuyên gia đó phụ trách, đồng thời, các chuyên gia có thể trao đổi trực tuyến với các tổ/nhóm chuyên môn thông qua mục Hỏi&Đáp của Trường học kết nối.
Trong “Sinh hoạt chuyên môn”, chọn “Quản lý SHCM”, sau đó lựa chọn một chủ đề cụ thể. (VD: HK1.1. Toán 12. Năm học 2014-2015)
Description: 1
Quyền chuyên gia sẽ có các chức năng sau:
Description: 1
-         Chọn “Sản phẩm SHCM” để theo dõi kết quả Sinh hoạt chuyên môn của các tổ/nhóm chuyên môn trong toàn quốc, trong phạm vi chuyên môn của mình.
Description: 2
Bảng thống kê kết quả sinh hoạt chuyên môn của các tổ/nhóm trong chủ đề sẽ hiện ra.
Cột “Tổ/nhóm chuyên môn” hiển thị thông tin cơ bản về đơn vị công tác, địa chỉ nơi công tác của mỗi tổ/nhóm chuyên môn.
Cột “Thành viên” hiển thị danh sách các thành viên trong mỗi tổ/nhóm chuyên môn.
Cột “Sản phẩm” hiện thị sản phẩm sinh hoạt chuyên môn của mỗi tổ nhóm. Nếu tổ/nhóm nào đã nộp sản phẩm, chuyên gia có thể download sản phẩm đó.
-         Chọn “Hoạt động – Thông báo”: Tham gia trao đổi chuyên môn với giáo viên toàn quốc.
-         Chọn “Hỏi & đáp”: Tham gia giải đáp, trả lời các câu hỏi, thắc mắc của giáo viên toàn quốc trong quá trình sinh hoạt chuyên môn trong phạm vi chuyên môn của mình.

Danh sách các câu hỏi, thắc mắc của giáo viên sẽ hiện ra như hình trên. Chuyên gia có thể sử dụng bộ lọc ở trên đề tìm kiếm, trao đổi tới từng trường trong toàn quốc.
Để tham gia trao đổi, giải đáp với các tổ/nhóm chuyên môn, chọn “Chi tiết” tương ứng với mỗi chủ đề câu hỏi của giáo viên.

Chuyên gia có thể trao đổi bằng cách gõ nội dung vào ô nhập dữ liệu hoặc bằng file dữ liệu (nếu cần) bằng cách chọn nút “BROWSE”.

III.8. Tài khoản phụ huynh học sinh

Phụ huynh học sinh sau khi được giáo viên chủ nhiệm chuyển giao tài khoản và mật khẩu truy cập có thể truy cập hệ thống, xem kết quả học tập của con em mình và tham gia trao đổi, thảo luận với các giáo viên đang giảng dạy con em mình.
Để truy cập không gian dành cho phụ huynh học sinh, chọn mục “Không gian trường học”.

Để xem kết quả học tập của con em mình, chọn nút “Xem chi tiết” tương ứng với mục “Kết quả học tập”.

Để tham gia trao đổi cá nhân với mỗi giáo viên bộ môn hoặc giáo viên chủ nhiệm, chọn nút “Trao đổi” tương ứng với mỗi giáo viên trong bảng giáo viên giảng dạy.

Để tham gia thảo luận chung với tất cả giáo viên giảng dạy và các vị phụ huynh khác, chọn nút “Thảo luận chung”.
Các thao tác thảo luận được trình bày cụ thể như ở mục III.5.3.2.

IV. Hướng dẫn tham gia các cuộc thi

IV.1. Các đối tượng sử dụng trên hệ thống

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo: là nhóm thành viên đại diện có quyền cao nhất, khởi tạo, quản lí và điều hành tổng thể toàn bộ các cuộc thi. Theo dõi, kiểm tra và thống kê toàn bộ các cuộc thi.
b) Sở Giáo dục và Đào tạo: là nhóm thành viên đại diện cho sở GD&ĐT quản lí, theo dõi mỗi cuộc thi trên phạm vi một tỉnh.
c) Giáo viên/học sinh: là nhóm thành viên tham dự cuộc thi.
d) Chuyên gia: là nhóm thành viên bao gồm các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học tham gia quá trình thẩm định hồ sơ cũng như quá trình chấm thi trong mỗi cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức.

IV.2. Quy trình thực hiện trên hệ thống

IV.2.1. Quy trình tổ chức và quản lí cuộc thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Khi các sở GD&ĐT gửi bài dự thi cho Bộ GD&ĐT, thông tin sẽ hiển thị trên trang quản lý của Bộ GD&ĐT.
Chọn nút Description: 46.png để truy cập vào phần quản lý thông tin các đề tài dự thi từ các Sở GD&ĐT.
Các số liệu thống kê cơ bản từ các sở GD&ĐT sẽ hiện ra (số lượng đề tài tối đa, số lượng đề tài đã gửi dự thi, ngày xác nhận gửi bài dự thi cuối cùng của sở GD&ĐT).
Để xem chi tiết danh sách các đề tài gửi dự thi của Sở GD&ĐT, kích chuột vào tên của Sở GD&ĐT.


Kích vào nút "Bộ GD&ĐT", Bộ GD&ĐT có thể kiểm soát được quá trình đăng kí và tham gia cuộc thi của các sở GD&ĐT, học sinh và giáo viên.
Để xem thông tin chi tiết mỗi đề tài, kích chuột vào tên sở GD&ĐT. Toàn bộ các thông tin chi tiết (theo tiến độ thực hiện quy trình dự thi của nhóm tác giả) sẽ hiện ra.
           

Lưu ý: Khi các sở GD&ĐT yêu cầu Bộ GD&ĐT mở quyền sửa chữa cho các đề tài đã gửi dự thi, Bộ GD&ĐT có quyền và nghĩa vụ mở quyền sửa cho Sở GD&ĐT. Bộ GD&ĐT có thể lựa chọn mở quyền sửa cho một đề tài bằng cách chọn nút Description: 49.png tương ứng với mỗi đề tài.
Bộ GD&ĐT thực hiện các thao tác để xác định tiêu chí chấm thi, chia đợt chấm thi và phân công hội đồng bằng cách kích vào các nút tương ứng.
Căn cứ quy định của Cuộc thi, các tiêu chí chấm thi được nhập vào hệ thống để hướng dẫn các giám khảo chấm thi.

Tùy theo tính chất và số lượng tham gia dực thi, việc chấm thi có thể được tổ chức thành các đợt khác nhau cho các đơn vị khác nhau (Ví dụ như Cuộc thi khoa học, kĩ thuật được chia thành 2 đợt cho 2 miền Nam và Bắc).

Căn cứ quyết định của Ban tổ chức, mỗi thành viên Hội đồng chấm thi được cấp 01 tài khoản trên mạng để thực hiện việc chấm thi. Phân công Hội đồng được thực hiện như trong bảng dưới đây.

IV.2.2. Quy trình tổ chức và quản lí cuộc thi của sở giáo dục và đào tạo

- Khai báo đề tài: Với mỗi cuộc thi, sở GD&ĐT có nhiệm vụ khai báo các thông tin cơ bản cho mỗi đề tài tham gia dự thi của tỉnh. Các thông tin cơ bản của mỗi đề tài do sở GD&ĐT khai báo bao gồm:Tên đề tài; Lĩnh vực; Số tác giả của đề tài;
- Để tiến hành khai báo, sở GD&ĐT thực hiện theo quy trình sau:
+ Lựa chọn một cuộc thi

Trong không gian mỗi cuộc thi, chọn nút Description: 8.png.   Một trang mới hiện ra, tìm khung khai báo nằm trong mục Cấp mã dự án dự thi.

Điền đầy đủ thông tin cơ bản cho đề tài dự thi và chọn nút Description: 10.png đề hoàn tất khai báo đề tài.
- Quản lý đề tài: Sau khi sở GD&ĐT hoàn tất quy trình khai báo, đề tài mới được khai báo sẽ hiện vào bảng trong mục Cấp mã dự án dự thi.

Trong bảng thông tin này, sở GD&ĐT có quyền chỉnh sửa các thông tin cơ bản của đề tài bằng cách chọn nút Description: 12.png hoặc xóa đề tài đi để khai báo lại bằng cách chọn nút Description: 13.png.
Để Giáo viên/Học sinh có thể bắt đầu quy trình tham gia cuộc thi, sở GD&ĐT tạo mã dự thi cho mỗi đề tài.Chọn nút Description: 14.png để sinh mã dự thi cho các đề tài.
Sau khi sinh mã, các đề tài đã có mã dự thi nằm trong mục Các dự án đang hoàn thiện. Sở GD&ĐT cần gửi mã dự thi này cho NHÓM TRƯỞNG của nhóm tác giả dự án để bắt đầu quy trình khai báo tham gia cuộc thi.
- Cấp quyền sửa cho các đề tài: Sau khi các tác giả của đề tài dự thi xác nhận quy trình đăng ký cũng như quy trình nộp sản phẩm dự thi, sở GD&ĐT có quyền và nghĩa vụ mở quyền sửa chữa thông tin nếu nhận được yêu cầu từ phía các tác giả của đề tài.
+ Trong cột Sửa ĐK chọn nút Description: 35.png ở mỗi đề tài để mở quyền sửa Quy trình đăng kí cho đề tài.
+ Trong cột Sửa bài chọn nút Description: 35.png ở mỗi đề tài để mở quyền sửa Quy trình nộp sản phẩm cho đề tài.
Lưu ý: Các nút mở quyền sửa này chỉ hiện lên sau khi NHÓM TRƯỞNG của các nhóm tác giả tham gia dự thi xác nhận ở cuối các quy trình dự thi.
- Xác nhận các đề tài dự thi với Bộ GD&ĐT: Sau khi các đề tài dự thi đã hoàn thành tất cả các quy trình đăng kí tham dự cuộc thi, Sở GD&ĐT có nhiệm vụ gửi đề tài dự thi cho Bộ GD&ĐT.
Description: 37.png
Tích chọn đề tài ở cột đầu tiên và chọn nút Description: 38.png để gửi đề tài dự thi tới Bộ GD&ĐT (Sở GD&ĐT có thể chọn|bỏ chọn nhiều đề tài để gửi đi bằng cách tích chuột vào Chọn tất cả|Xóa tất cả).
Các dự án đã gửi dự thi sẽ hiển thị ở mục Các Dự án đã gửi dự thi.
Description: 39.png
Lưu ý: Sau khi Sở GD&ĐT xác nhận với Bộ GD&ĐT, với mỗi đề tài gửi dự thi cho Bộ GD&ĐT, toàn bộ quyền chỉnh sửa, mở quyền sửa sẽ không còn hiệu lực đối với Sở GD&ĐT. Nếu vẫn còn phát hiện sai sót, Sở GD&ĐT buộc phải liên hệ với Bộ GD&ĐT để mở quyền chỉnh sửa cho Sở GD&ĐT.
Description: 24.png
- Kiểm soát thông tin đề tài: Sở GD&ĐT có quyền kiểm soát thông tin của các đề tài tham dự cuộc thi. Chọn nút Description: 39.png để truy cập vào trang Kiểm soát thông tin đề tài.
Description: 38.png
Ở mục này, Sở GD&ĐT có thể quan sát được các thông tin cơ bản cũng như tiến độ tham gia dự thi của mỗi đề tài do Sở quản lý.
Cột PĐK: Description: 40.pngđã hoàn thành nộp phiếu. Description: 23.png chưa hoàn thành.
Cột XN: Description: 40.pngđã xác nhận hoàn thành với Sở GD&ĐT. Description: 23.png chưa xác nhận.
Cột SP: Description: 40.pngđã nộp sản phẩm. Description: 23.pngchưa nộp sản phẩm.
Để xem thông tin chi tiết mỗi đề tài, kích chuột vào Tên dự án. Toàn bộ các thông tin chi tiết (theo tiến độ thực hiện quy trình dự thi của nhóm tác giả) sẽ hiện ra.
- Kiểm soát thông tin Giáo viên/Học sinh tham gia dự thi: Sở GD&ĐT có quyền kiểm soát thông tin của các tác giả tham dự cuộc thi. Chọn nút Description: 41.png để truy cập vào trang Kiểm soát thông tin các tác giả.

Ở mục này, Sở GD&ĐT có thể quan sát được các thông tin cơ bản của các tác giả tham gia dự thi.
Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT có quyền cấp lại mật khẩu cho các tác giả trong trường hợp quên mật khẩu.
Kích chuột vào mã thí sinh (ở dưới ảnh thẻ). Một thanh công cụ mới sẽ hiện ra.

Mật khẩu mới do hệ thống tự động sinh ra. Sở GD&ĐT có thể chọn mật khẩu khác bằng cách ấn nút Description: 44.png.
Ấn nút Description: 45.png để hoàn tất việc cấp lại mật khẩu (Lưu ý: nên sao chép lại mật khẩu mới do hệ thống tự động sinh ra trước khi ấn nút để gửi cho tác giả).

IV.2.3. Giáo viên/Học sinh tham gia dự thi

- Nộp phiếu đăng kí dự thi:
+ Nhập mã dự thi: NHÓM TRƯỞNG nhận mã dự thi từ sở GD&ĐT (được sở GD&ĐT sinh ra như đã nêu ở trên).
Trong không gian cuộc thi, nhập mã dự thi được cấp như hình dưới.
Description: 1.png
+ Chọn nút Description: 2.pngđể hoàn tất quy trình nhập mã dự thi.
- Đăng kí dự thi: Sau khi nhập đúng mã dự thi, không gian cuộc thi sẽ hiện lên thanh menu thể hiện các bước đăng kí dự thi.
Description: 3.png
Quy trình:
+ Sửa chữa thông tin đề tài dự thi: Chọn nút Description: 4.pngđể vào trang khai báo thông tin đề tài.
+ Quan sát các thông tin cơ bản về đề tài do sở GD&ĐT đã khai báo như ở trên.
Description: 32.png
+ Chọn nút Description: 6.png để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung (đặc biệt là bổ sung người hướng dẫn (nếu có)).
+ Bổ sung người hướng dẫn:Trong không gian chỉnh sửa, gõ mã của Người hướng dẫn vào khung rồi ấn nút Description: 8.png để tìm kiếm chính xác người hướng dẫn mong muốn đã có ở trên hệ thống hay chưa.
Description: 33.png
Nếu mã của người hướng dẫn chính xác, thông tin cơ bản của Người hướng dẫn sẽ hiện ra.
Description: 9.png
+ Người hướng dẫn cần khai báo đầy đủ các thông tin cá nhân tối thiểu mà hệ thống yêu cầu thì NHÓM TRƯỞNG mới có thể thêm người hướng dẫn.
+ Nếu tìm đúng người hướng dẫn mong muốn và người hướng dẫn đã khai báo đầy đủ thông tin cá nhân, chọn nút Description: 10.pngđể thêm người hướng dẫn cho đề tài dự thi.
+ Cuối cùng, chọn nút Description: 11.png để hoàn thành chỉnh sửa thông tin đề tài.
Để chuyển sang bước tiếp theo, NHÓM TRƯỞNG cần chọn nút Description: 12.png. (* Lưu ý: sau khi xác nhận, NHÓM TRƯỞNG vẫn có thể sửa chữa thông tin đề tài nếu phát hiện có sai sót).
Bổ sung thông tin nhóm tác giả:
+ Sau khi ấn nút Xác nhận thông tin đề tài, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang bổ sung thông tin nhóm tác giả. Các tác giả tham gia dự thi cũng có thể truy cập trực tiếp vào trang này bằng cách chọn nútDescription: 13.pngtrên thanh menu.
+ NHÓM TRƯỞNG sẽ có nhiệm vụ thêm các thành viên trong nhóm tác giả dự thi theo cách giống như thêm Người hướng dẫn đã nêu ở mục trên.
Description: 14.png
Sau khi thêm đồng tác giả, nếu phát hiện nhầm lẫn, NHÓM TRƯỞNG có quyền xóa tác giả đó đi bằng cách chọn nút Description: 17.png.
Để sang bước tiếp theo, NHÓM TRƯỞNG chọn nút Description: 15.png
Lưu ý: sau khi xác nhận, NHÓM TRƯỞNG vẫn có thể xóa, thêm mới các thành viên trong nhóm dự thi.
 

Nộp các phiếu đăng kí dự thi:
+ Sau khi ấn nút Xác nhận thông tin nhóm, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang nộp phiếu dự thi. Các tác giả tham gia dự thi cũng có thể truy cập trực tiếp vào trang này bằng cách chọn nút Description: 18.pngtrên thanh menu.
+ Ở trang này, NHÓM TRƯỞNG phải nộp các phiếu đăng kí dự thi theo quy chế.
Description: 34.png
+ Chọn nút Description: 19.png để tải file phiếu đăng kí lên hệ thống.
+ Sau khi upload file phiếu đăng kí lên hệ thống, các tác giả có thể download về để kiểm tra lại bằng cách chọn nút Description: 21.png.
+ Nếu phát hiện sai sót, NHÓM TRƯỞNG có quyền sửa lại phiếu đăng kí bằng cách chọn nút Description: 22.png hoặc xóa phiếu đi và upload lại bằng cách chọn nút Description: 23.png.
+ Sau khi nộp phiếu dự thi, NHÓM TRƯỞNG cần nhập tóm tắt cho dự án/đề tài. Tóm tắt dự án bị giới hạn số kí tự tùy thuộc vào quy chế của cuộc thi.
Description: 24.png
+ Sau khi NHÓM TRƯỞNG hoàn thành việc nộp phiếu đăng kí (ít nhất đã hoàn thành các phiếu bắt buộc) và nhập tóm tắt dự án, nút Description: 25.png sẽ hiện ra. Chọn nút này để hoàn tất quy trình nộp phiếu đăng kí và chuyển sang bước tiếp theo (* Lưu ý: sau khi xác nhận, NHÓM TRƯỞNG vẫn có thể chỉnh sửa các phiếu đăng kí và tóm tắt dự án).
Xác nhận hoàn tất quy trình đăng kí dự thi với Sở GD&ĐT:
+ Sau khi ấn nút Xác nhận nộp phiếu đăng kí dự thi hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang nộp phiếu dự thi. Các tác giả tham gia dự thi cũng có thể truy cập trực tiếp vào trang này bằng cách chọn nút Description: 26.png trên thanh menu.
Description: 27.png
+ Chọn nút Description: 28.png để hoàn tất toàn bộ quy trình đăng ký dự thi.
Lưu ý:đây là bước xác nhận của Các tác giả đề tài với Sở GD&ĐT. Sau khi xác nhận, toàn bộ các quy trình trước đó sẽ KHÔNG THỂ sửa chữa được nữa. Nếu sau khi xác nhận, các tác giả của đề tài phát hiện ra sai sót cần chỉnh sửa thì buộc phải liên hệ với Sở GD&ĐT để mở quyền chỉnh sửa các thông tin đăng kí dự thi.
Nộp bài dự thi
+ Sau khi hoàn thành quy trình nộp phiếu đăng kí và đến thời gian nộp sản phẩm dự thi của cuộc thi (do Bộ GD&ĐT xác định), NHÓM TRƯỞNG có nhiệm vụ nộp sản phẩm dự thi lên hệ thống.
+ Chọn nút Description: 30.png trên thanh menu để truy cập phần nộp sản phẩm dự thi.
Description: 35.png
+ Chọn nút Description: 19.png để tải file sản phẩm lên hệ thống.

+ Sau khi nộp sản phẩm, các tác giả của đề tài có thể tải lại file sản phẩm xuống để kiểm tra lại bằng cách chọn nút Description: 21.png.
+ Nếu có sai sót, NHÓM TRƯỞNG có quyền sửa lại file sản phẩm bằng cách chọn nút Description: 32.png hoặc xóa file sản phẩm đi và upload lại bằng cách chọn nút Description: 33.png.
+ Để hoàn tất quy trình nộp sản phẩm, chọn nút Description: 34.png.
Lưu ý: đây là bước xác nhận của Các tác giả đề tài với Sở GD&ĐT. Sau khi xác nhận sẽ KHÔNG THỂ sửa chữa được nữa. Nếu sau khi xác nhận, các tác giả của đề tài phát hiện ra sai sót cần chỉnh sửa thì buộc phải liên hệ với Sở GDĐT để mở quyền chỉnh sửa sản phẩm dự thi.Bên cạnh đó, nếu quá hạn nộp sản phẩm, NHÓM TRƯỞNG cũng không thể chỉnh sửa được sản phẩm dự thi.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

« tháng 11/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây