LỊCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2014 - 2015 VÀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016

Thứ tư - 15/04/2015 16:07

LỊCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2014 - 2015   VÀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016

LỊCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2014 - 2015 
VÀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016
Thời gian Đơn vị Nội dung
10/4/2015
(Thứ 6)
Sở GD&ĐT Hội nghị Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016
- Thời gian: 8h30.
- Thành phần:
+ Ban lãnh đạo Sở, đại diện lãnh đạo các phòng, ban;
+ Phòng GD&ĐT: Trưởng phòng và 03 chuyên viên phụ trách 3 cấp học: THCS, TH, MN;
+ Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc trung tâm GDTX;
+ Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MN trực thuộc Sở;
- Địa điểm: hội trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy.
Từ 15/4 Sở GD&ĐT Chọn trường làm địa điểm thi TN THPT
Phân bổ giám thị, giám khảo tham gia thi TN THPT
20/4/2015
(Thứ 2)
Sở GD&ĐT
 
- Phát hành “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016” và cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT Thành phố Hà Nội năm học 2015-2016” về các phòng GD&ĐT.
- Phát QĐ giao chỉ tiêu tham gia làm thi TN THPT
Tập huấn nhập dữ liệu tuyển sinh
- Thời gian: 8h30.
- Thành phần: 01 CB phòng GD&ĐT phụ trách thi, 01 CB phụ trách dữ liệu TS.
- Địa điểm: Câu lạc bộ 23 Quang Trung. 
21/4 - 24/4 CSGD - Nhận “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016” và cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT Thành phố Hà Nội năm học 2015 - 2016”
- Thu đơn và hồ sơ của những người chưa tốt nghiệp năm trước (nếu có)
25/4– 29/4 CSGD Kiểm tra văn hoá diện chưa tốt nghiệp năm trước (nếu có)
27/4 Phòng GD&ĐT 8h30 họp Hiệu trưởng các trường về việc Xét TN và tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại hội trường tầng 3 Phòng GD&ĐT.
29/4 CSGD Thông báo cho người học cần bổ sung hồ sơ Xét TN
5/5 Phòng GD&ĐT Nộp danh sách GV tham gia coi chấm TN THPT theo điều động của Sở GD&ĐT về hòm thư điện tử qlt-kdcl@hanoiedu.vn
8/5 CSGD - Hoàn thành hồ sơ Xét TN
- Nộp danh sách Hội đồng Xét TN của nhà trường cho Phòng GD&ĐT (văn bản + qua hòm thư pgd-dongda@hanoiedu.vn)
10/5 CSGD Hoàn thành tính điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển (đối với các HS thi chuyên).
13/5 CSGD Thu “Phiếu đăng ký dự tuyển  vào lớp 10 THPT năm 2015-2016” của học sinh (HS).
13/5-14/5 Phòng GD&ĐT - Tổ chức kiểm tra chéo giữa các CSGD về việc tính điểm THCS, điểm  cộng thêm, điểm sơ tuyển của HS (có lịch cụ thể kèm theo).
14/5 CSGD - Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT của HS về phòng GD&ĐT.
- Nhận QĐ thành lập HĐ Xét TN của nhà trường
15/5– 19/5 CSGD Hội đồng xét tốt nghiệp các CSGD làm việc
15-18/5 Sở GD&ĐT  Kiểm tra việc tính điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển của HS tại các CSGD (do Thanh tra Sở thực hiện).
15/5-16/5 Phòng GD&ĐT Nhập dữ liệu tuyển sinh, in danh sách thí sinh chuyển về CSGD, kiểm tra, sửa chữa dữ liệu TS lớp 10 THPT.
18/5 CSGD - Nộp BB kiểm tra chéo về tổ THCS phòng GD&ĐT
- Nhận danh sách cho học sinh kiểm tra, lập BB lỗi sai.
- Học sinh kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân, điểm THCS, điểm cộng thêm, điểm sơ tuyển, nguyện vọng đăng ký… ký xác nhận, GVCN ký chốt, nhà trường tổng hợp BB lỗi sai.
20/5 CSGD - Nộp về phòng GD&ĐT: tờ trình, danh sách người học dự xét công nhận TN THCS (Mẫu 2), biên bản xét công nhận TN (Mẫu 3), 3 bộ danh sách học sinh được công nhận TN (Mẫu 4, gồm 3 loại).
- Nộp lại danh sách học sinh ký và biên bản lỗi sai cho Phòng GD&ĐT
 
21/5 - 22/5
Phòng GD&ĐT Thí sinh tự do, thí sinh tỉnh ngoài xem và sửa lỗi sai tại phòng GD&ĐT.
- Công bố điểm THCS và điểm cộng thêm.
- Nộp Sở: Đơn và dữ liệu tuyển sinh
+ 21/5 thu của các KVTS 1, 2, 3, 10, 11, 12 (sáng: 10,11,12; chiều: 1, 2, 3).
+ 22/5 thu của các KVTS 4, 5, 6, 7, 8, 9 (sáng: 7, 8, 9; chiều: 4, 5, 6).
- Hội đồng xét tốt nghiệp PGD làm việc
22/5 Phòng GD&ĐT Nộp báo cáo tổng hợp về điểm THCS, điểm cộng thêm và giải quyết khiếu nại (theo mẫu) cho Sở (Phòng GDTrH) bằng văn bản và các file dữ liệu.
23/5
23/5
CSGD Cấp giấy chứng nhận TN tạm thời cho học sinh
Sở GD&ĐT Công bố số lượng HS dự tuyển vào từng trường THPT tại các phòng GD&ĐT, Website của Sở GD&ĐT (www.hanoi.edu.vn), Báo Hà Nội mới.
24/5 CSGD Thu đơn và tổng hợp danh sách thay đổi nguyện vọng của học sinh
25/5 CSGD Nộp đơn và bảng tổng hợp thay đổi nguyện vọng dự tuyển của HS (không nhận đơn thay đổi nguyện vọng chuyên) về tổ THCS Phòng GD&ĐT.
27/5-28/5
(Thứ 4, 5)
Phòng GD&ĐT Nộp Sở đơn và dữ liệu thay đổi nguyện vọng dự tuyển của HS:
- Ngày 27/5: Các phòng GD&ĐT thuộc KVTS: 1, 2, 3, 10, 11, 12.
- Ngày 28/5: Các phòng GD&ĐT thuộc KVTS: 4, 5, 6, 7, 8, 9.
29/5 Phòng GD&ĐT Nộp Sở: Quyết định công nhận tốt nghiệp (02 bản), Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp, Bảng tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp (02 bản) và Công văn đề nghị mua phôi bằng và bản sao bằng.
01/6
(Thứ 2)
Sở GD&ĐT - Gửi file mẫu nhập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi cho các trường THPT, các Phòng GD&ĐT.
- Giao chỉ tiêu điều động cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tuyển sinh và  dữ liệu thi cho phòng GD&ĐT để in Giấy báo thi.
01/6 - 6/6 Sở GD&ĐT Kiểm tra CSVC các Hội đồng coi thi (HĐCT).
03/6
(Thứ 4)
Phòng GD&ĐT Nộp Sở:
  File dữ liệu cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi qua hòm thư điện tử qlt-kdcl@hanoiedu.vn
In phiếu báo thi vào lớp 10 THPT cho các CSGD
4/6 Phòng GD&ĐT Trả Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT cho các CSGD.
Nhận QĐ điều động CB, GV tham gia kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Nhận QĐ và danh sách HS được công nhận TN
6/6 CSGD Hoàn thành giao “Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016” cho HS.
 
 
 
8/6
(Thứ 2)
 
 
 
 
Sở GD&ĐT
 
Hội nghị về coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
- Thời gian: 8h30;
- Thành phần:
+ Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
+ Lãnh đạo các trường THPT (CL, NCL);
+ Chủ tịch HĐ coi thi (theo đề xuất của trường trong Danh sách nộp ngày 3/6/2015);
+ Phó chủ tịch phụ trách cơ sở vật chất của HĐ coi thi.
- Địa điểm: Hội trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy. 
- Giao Quyết định điều động coi thi, chấm thi.
Hội nghị về Thanh tra coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
- Thời gian: 14h00;
- Thành phần: Cán bộ, giáo viên làm  Thanh tra coi thi.
- Địa điểm: Hội trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, đường Hoàng Minh Giám, quận Cầu Giấy. 
9/6 HĐ coi thi - 8h30: Họp Ban lãnh đạo Hội đồng coi thi (HĐCT).
- Kiểm tra toàn bộ CSVC, các điều kiện đảm bảo an toàn của HĐCT.
- Nhận văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp,…
10/6
(Thứ 4)
 
HĐ coi thi
- 7h30: Tổ chức học Quy chế thi cho thí sinh, thông báo Bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho HĐCT.
- 8h30: Họp toàn thể HĐCT, tổ chức học Quy chế thi cho toàn thể HĐCT.
Sở GD&ĐT  10h30: Họp CT Hội đồng phách. Địa điểm: Phòng QLT&KĐCLGD.
11/6
(Thứ 5)
Sáng  
HĐ coi thi
- 7h00: Tập trung thí sinh khai mạc kỳ thi.
- 7h40: Chủ tịch HĐ coi thi mở gói bì đề thi môn  Ngữ Văn
- 7h55: Phát đề thi cho thí sinh.
- 8h00: Bắt đầu tính giờ làm bài    (Thời gian làm bài : 120 phút)
Chiều
 
 
HĐ coi thi
 
- 13h45: Tập trung thí sinh.
- 14h10: Chủ tịch HĐ coi thi  mở gói bì đề thi môn  Toán
- 14h25: Phát đề thi cho thí sinh.
- 14h30: Bắt đầu tính giờ làm bài     (Thời gian làm bài : 120 phút)
- 17h00: Họp tổng kết hội đồng coi thi.
- 17h30: Chủ tịch HĐ coi thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm quy định (xem  chi tiết tại Hướng dẫn coi thi tuyển sinh).
 
 
 
Tại trường THPT Chu Văn An
HĐ phách nhận:
1. Bài thi môn Ngữ văn;                         
2. Bài thi môn Toán;
3. Hồ sơ của HĐCT (Bảng ghi tên dự thi, Phiếu thu bài thi, các loại biên bản, các bì đề thi chưa sử dụng, các đề thừa). Tất cả đều phải niêm phong theo quy định.   
12/6
(Thứ 6)
Sáng HĐ coi thi - 7h15: Tập trung thí sinh tham dự tuyển sinh vào THPT chuyên.
- 7h40: Chủ tịch HĐ coi thi mở gói bì đề thi môn  Ngoại ngữ  
- 7h55: Phát đề thi cho thí sinh.
- 8h00: Bắt đầu tính giờ làm bài    (Thời gian làm bài : 120 phút)
- Từ 11h00 đến 12h00: Chủ tịch HĐ coi thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm  quy định (xem  chi tiết tại Hướng dẫn coi thi tuyển sinh). 
Chiều
(thi các môn chuyên)
HĐ coi thi - 13h45: Tập trung thí sinh
- 14h10: Chủ tịch HĐ coi thi giao túi đề thi môn Ngữ văn, Toán, Tin, Sinh học, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật.
- 14h25: Phát đề thi cho thí sinh.
- 14h30: Giờ bắt đầu làm bài (Thời gian làm bài môn Ngữ văn, Toán, Tin,  Sinh học: 150 phút; môn Tiếng Pháp, Tiếng Nhật: 120 phút).
13/6
(Thứ 7)
Sáng
(thi các môn chuyên)
HĐ coi thi - 7h15: Tập trung thí sinh.
- 7h40: Chủ tịch HĐ coi thi giao túi đề thi môn  Vật lí, Hoá học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí.
- 7h55: Phát đề thi cho thí sinh.
- 8h00: Giờ bắt đầu làm bài    (Thời gian làm bài môn Vật lí, Lịch sử, Địa lí : 150 phút; môn Hoá học, Tiếng Anh: 120 phút).
- 11h30: Họp tổng kết HĐ coi thi
- 12h00: Chủ tịch HĐ coi thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa điểm quy định (xem  chi tiết tại Hướng dẫn coi thi tuyển sinh). 
HĐ Phách nhận:
+ Bài thi môn chuyên (gói riêng bài theo từng môn chuyên).
+ Hồ sơ của HĐCT (Bảng ghi tên dự thi, Phiếu thu bài thi, các loại biên bản, các đề thi chưa sử dụng, đề thừa). Tất cả đều phải niêm phong đúng qui định.
11/6-23/6 Sở GD&ĐT - Hội đồng coi, làm phách và chấm thi Sở GD&ĐT làm việc
- Các CSGD cử CB, GV đi làm nhiệm vụ coi, chấm thi (nếu được điều động theo QĐ ngày 8/6)
24/6
(Thứ 4)
Sở GD&ĐT - Giao kết quả điểm xét tuyển cho các trường THPT CL (Bảng ghi điểm thi theo phòng/HĐ thi; Đĩa dữ liệu kết quả thi).
- Hướng dẫn lập Danh sách xét tuyển và trúng tuyển tại CLB 23 Quang Trung
Trường
THPT (CLvà chuyên)
Công bố điểm xét tuyển tại trường nguyện vọng 1 và nguyện vọng 1 chuyên.
24/6-25/6 CSGD Nhận đơn phúc khảo của HS.
25/6 Sở GD&ĐT Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên.
Phòng GD&ĐT  - Nhận Dữ liệu điểm xét tuyển, in “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016” cho CSGD.
- Dự họp Hội nghị công tác thi TN THPT tại Amsterdam
- Nhận các QĐ coi chấm thi TN THPT
27/6 CSGD - Nhận “Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016” và trả cho HS.
- Nộp đơn phúc khảo và Danh sách HS phúc khảo về phòng GD&ĐT.
Sở GD&ĐT Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập.
29/6-30/6 Phòng
GD&ĐT
Nhập danh sách phúc khảo và nộp Sở GD&ĐT dữ liệu HS xin phúc khảo.
13/7 Phòng
GD&ĐT
Nhận kết quả phúc khảo tại Sở.
CSGD Nhận và thông báo kết quả phúc khảo cho HS.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

« tháng 11/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây