LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2017 - 2018

Thứ tư - 13/09/2017 09:30
Ngày 11/9/2017, trường THCS Thái Thịnh đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn giao thông” năm 2017. Buổi lễ với sự tham gia của đại diện BGH nhà trường, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh nhà trường.
Lễ phát động tháng hành động vì ATGT năm học 2017 - 2018
Lễ phát động tháng hành động vì ATGT năm học 2017 - 2018
     Theo thống kê của ngành Y tế, mỗi năm cả nước có trên 1.900 trẻ em tử vong vì TNGT, chiếm 24 – 26% tổng số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích… Do đó, công tác giáo dục trật tự ATGT trong nhà trường có vai trò hết sức quan trọng; là giải pháp bền vững và lâu dài trong xây dựng văn hóa giao thông cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chính vì vậy, từ năm 2015 đến nay, Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ Giáo dục & Đào tạo luôn đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục ATGT tới học sinh…
Học sinh tham gia lễ phát động
Học sinh tham gia lễ phát động tháng ATGT
     Hưởng ứng tháng hành động vì ATGT, trường THCS Thái Thịnh thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các em học sinh thực hiện nghiêm túc luật ATGT. Đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện và ngồi sau xe máy. Nhà trường đã triển khai ký cam kết ATGT năm học 2017 - 2018 giữa nhà trường với toàn thể phụ huynh và học sinh.
Tiết mục biểu diễn hưởng ứng tháng ATGT
     Tại buổi lễ phát động, cô Tổng phụ trách Đội đã đưa ra những vấn đề còn tồn tại, cần khắc phục, đồng thời vận động học sinh   tham gia vào việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh THCS Thái Thịnh năm học 2017 - 2018.
     Nội dung kế hoạch:
 
UBND QUẬN ĐỐNG ĐA
TRƯỜNG THCS THÁI THỊNH
             Số:  43/KH – THCS TT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          
           Thịnh Quang, ngày 01  tháng 9  năm 2017
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học cho học sinh trường THCS Thái Thịnh, năm học 2017 - 2018
 
Thực hiện Kế hoạch số 2913/SGD&ĐT-CTTV ngày 30/8/2017 của Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội và công văn số 208/PGD&ĐT quận Đống Đa về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT năm học 2017 – 2018. Trường THCS Thái Thịnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục ATGT trong trường học cho học sinh năm học 2017 - 2018, với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
  - Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể trong nhà trường về công tác giáo dục ATGT; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong trường học.
  - Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về ATGT trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong học sinh. Góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, đặc biệt là trẻ em.
  - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh và cộng đồng về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông.
2. Yêu cầu.
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường; công tác tuyên truyền, giáo dục phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp, sát đối tượng đạt hiệu quả giáo dục cao;
- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, học sinh phải nghiêm túc thực quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
  - Nhà trường tổ chức cho 100% cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
1. Nội dung trọng tâm công tác
1.1. Tập trung tuyên truyền giáo dục, phổ biến sâu, rộng Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố và của Ngành về công tác đảm bảo TTATGT cho học sinh. Nội dung tuyên truyền giáo dục tập trung về việc: Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông; phải đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường...;
1.2. Thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT; về Văn hoá giao thông và quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện.  
1.3. Triển khai nghiêm túc nội dung học tập chính khoá; Tổng phụ trách phối hợp với GVCN tổ chức thường xuyên và hiệu quả các hoạt động ngoại khoá về ATGT;
1.4. Xây dựng pano, tờ gấp… để tuyên truyền tới tất cả học sinh nhà trường; cung cấp tài liệu hỗ trợ dạy - học về ATGT cho giáo viên, học sinh.
1.5. Thành lập Ban kiểm tra công tác giáo dục ATGT của trường; xử lý các cá nhân vi phạm  nội quy ATGT. Đánh giá thi đua các tập thể lớp, cá nhân về công tác giáo dục và thực hiện ATGT.
2. Hình thức triển khai
- Tổ chức lồng ghép giáo dục về ATGT trong các buổi sinh hoạt tập thể (chào cờ, sinh hoạt lớp,...)
- Đội phát thanh măng non tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và học sinh qua hệ thống truyền thanh của trường vào đầu, cuối buổi học và những thời gian chuyển tiết;  
- Thực hiện tuyên truyền thông qua pano, apphích, khẩu hiệu, tờ gấp…; các thông điệp truyền thông: Học sinh Thủ đô tích cực thực hiện Văn hoá giao thông; Trẻ em phải đội mũ bảo hiển khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ cho con - trọn tình cha mẹ; Đảm bảo an toàn giao thông - trách nhiệm của mỗi người; Tuổi trẻ xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT;...
- Căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động thu hút sự quan tâm của cha mẹ học sinh và học sinh tìm hiểu Luật giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ) tại nhà trường, trong các chủ điểm của chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.
3. Giải pháp thực hiện.
          3.1. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục học sinh trường THCS Thái Thịnh về tiêu chí Văn hóa giao thông thông qua nhiều hình thức học tập chính khoá và ngoại khoá; nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT cho học sinh; biên tập và in ấn các tài liệu (tờ gấp, pano, aphich, tranh cổ động...) tuyên truyền về giáo dục ATGT phù hợp với trường THCS.
3.2. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; tổ chức cho CMHS và học sinh ký cam kết không vi phạm ATGT; xử lý kỷ luật nghiêm đối với các cá nhân vi phạm ATGT.
3.3. Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Đội trong việc giữ gìn trật tự ATGT góp phần hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; triển khai các phong trào, cuộc vận động thanh, thiếu nhi tham gia bảo đảm TTATGT;
3.4. Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khoá: sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp để đánh giá về công tác giáo dục ATGT trong trường cho học sinh.
3.5. Đưa nội dung giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm của các Chi đội. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT; xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          - Lập kế hoạch triển khai và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục TTATGT năm học 2017 - 2018.
          - Phối hợp với GVCN tổ chức các hoạt động ngoại khóa hướng dẫn việc thực hiện pháp luật đảm bảo TTATGT cho học sinh;
          - Chủ động tổ chức cho học sinh trao đổi về nội dung các cuộc vận động "HS gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông", “Vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia gìn giữ trật tự ATGT", các nội dung trong khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền treo tại nhà trường.
          - Duy trì đều hoạt động của đội xung kích làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo TTATGT tại cổng trường vào đầu giờ và giờ tan học;
          - Phát động học sinh thi đua giữ gìn đảm bảo ATGT, cam kết không vi phạm các quy định về ATGT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác ATGT; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về ATGT; kiên quyết xử lý những học sinh cố tình đến trường bằng xe máy khi chưa đủ điều kiện, cố tình không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện hoặc ngồi sau xe máy.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đảm bảo TTATGT ở các lớp. Sơ kết, tổng kết báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của học sinh với Ban kiểm tra ATGT trường THCS Thái Thịnh.
          - Đưa vào nội dung thi đua để đánh giá học sinh trong việc thực hiện pháp luật đảm bảo TTATGT.
 
Nơi nhận:
- Lưu VP.                                                        
                            HIỆU TRƯỞNG
 
                                   (đã ký)
 
                              Chu Thị Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

« tháng 11/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây