Trường THCS Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội

http://thcsthaithinh.edu.vn


PHIẾU BÀI TẬP SỐ 2 CÁC MÔN TOÁN, NGỮ VĂN, TIẾNG ANH KHỐI 6789

Sau khi hoàn thành phiếu số 1. Học sinh xem video hướng dẫn chữa phiếu số 1 tại fanpage Facebook của trường: THCS Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Dưới đây là phiếu bài tập số 2. Hạn hoàn thành: 16/2/2020.
- Toán 6 phiếu bài tập số 2
https://drive.google.com/file/d/1ZGr-NzqZ8WnHd7vxbukWPO1jBVX_k1bJ/view?usp=sharing

- Toán 7 phiếu bài tập số 2
https://drive.google.com/file/d/0B7bdMAG_QES_WEZMR1Z5d2FDNTkxcmQzVVZDM3QwNmlUaVlR/view?usp=sharing

- Toán 8 phiếu bài tập số 2
https://drive.google.com/file/d/1IzfIaCFMwDim5voZDamA6JTqOaZvbY0t/view?usp=sharing

- Toán 9 phiếu bài tập số 2
https://drive.google.com/file/d/0B7bdMAG_QES_dWQwTjZ3VGNqbjlQeHNWbjJFUGtHY3MxbjlJ/view?usp=sharing

- Văn 6 phiếu bài tập số 2
https://drive.google.com/file/d/17QU6-0-SglaCPsgr7Euy_xKBREhoLn5g/view?usp=sharing

- Văn 7 phiếu bài tập số 2
https://drive.google.com/file/d/0B7bdMAG_QES_Y1BlNllFVGhwY2JMOWt3SGkyd3ZtN2w1VmRB/view?usp=sharing

- Văn 8 phiếu bài tập số 2
https://drive.google.com/file/d/1bfo7cnj1MeqEhC7gG6GmBcm45j4awsOs/view?usp=sharing

- Văn 9 phiếu bài tập số 2
https://drive.google.com/file/d/0B7bdMAG_QES_cGtEckpUMVV6QzdQQW53Sk9kNGlZczJ1cTFF/view?usp=sharing

- Tiếng Anh 6 phiếu bài tập số 2
https://drive.google.com/file/d/0B7bdMAG_QES_NVBZWUp4UFIwd1E3QWN6b0laeUtuOThsalBB/view?usp=sharing

- Tiếng Anh 7 phiếu bài tập số 2
https://drive.google.com/file/d/0B7bdMAG_QES_OEVOeVlwTHFaOF81QUtNLWo5bXByelgxVXI4/view?usp=sharing

- Tiếng Anh 8 phiếu bài tập số 2
https://drive.google.com/file/d/1b7MiSlzGipTzlyFOppH320UOaDlLRVUy/view?usp=sharing

- Tiếng Anh 9 phiếu bài tập số 2
https://drive.google.com/file/d/10nEcLAhszOzakHKQ4-1Tbu2LIXe8Ti3h/view?usp=sharing
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây