Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

22:41 Ngày 02 tháng 06 năm 2021
92 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
02:49 Ngày 02 tháng 06 năm 2021
105 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:20 Ngày 24 tháng 05 năm 2021
179 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
15:17 Ngày 26 tháng 01 năm 2021
361 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:46 Ngày 10 tháng 01 năm 2021
407 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
16:49 Ngày 22 tháng 12 năm 2020
589 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:06 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
190 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:00 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
183 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:56 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
368 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:54 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
153 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:52 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
167 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:50 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
149 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:45 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
341 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:42 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
328 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:38 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
224 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:53 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
349 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:15 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
338 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
23:55 Ngày 07 tháng 11 năm 2020
174 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
23:53 Ngày 07 tháng 11 năm 2020
294 Lượt xem Video
Đăng bởi: Trương Văn Tuấn
23:50 Ngày 07 tháng 11 năm 2020
331 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh