Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

01:28 Ngày 23 tháng 02 năm 2024
57 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
01:25 Ngày 23 tháng 02 năm 2024
57 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:27 Ngày 19 tháng 01 năm 2024
139 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:45 Ngày 29 tháng 11 năm 2023
258 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
15:26 Ngày 22 tháng 11 năm 2023
319 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
14:11 Ngày 06 tháng 09 năm 2023
592 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
13:46 Ngày 06 tháng 07 năm 2023
469 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:21 Ngày 05 tháng 06 năm 2023
485 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
14:59 Ngày 21 tháng 10 năm 2022
1,038 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
08:39 Ngày 08 tháng 06 năm 2022
1,634 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:18 Ngày 02 tháng 06 năm 2022
1,383 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:01 Ngày 02 tháng 06 năm 2022
1,145 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:24 Ngày 19 tháng 02 năm 2022
1,351 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:20 Ngày 19 tháng 02 năm 2022
1,296 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:41 Ngày 02 tháng 06 năm 2021
1,811 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
02:49 Ngày 02 tháng 06 năm 2021
1,669 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:20 Ngày 24 tháng 05 năm 2021
2,274 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
15:17 Ngày 26 tháng 01 năm 2021
2,226 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:46 Ngày 10 tháng 01 năm 2021
1,812 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
16:49 Ngày 22 tháng 12 năm 2020
2,129 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh