Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

15:17 Ngày 26 tháng 01 năm 2021
228 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:46 Ngày 10 tháng 01 năm 2021
254 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
16:49 Ngày 22 tháng 12 năm 2020
433 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:06 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
127 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:00 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
122 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:56 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
235 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:54 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
106 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:52 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
110 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:50 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
101 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:45 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
225 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:42 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
231 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:38 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
165 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:53 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
231 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:15 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
212 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
23:55 Ngày 07 tháng 11 năm 2020
132 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
23:53 Ngày 07 tháng 11 năm 2020
220 Lượt xem Video
Đăng bởi: Trương Văn Tuấn
23:50 Ngày 07 tháng 11 năm 2020
223 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
23:37 Ngày 07 tháng 11 năm 2020
232 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh