Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

14:59 Ngày 21 tháng 10 năm 2022
327 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
08:39 Ngày 08 tháng 06 năm 2022
639 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:18 Ngày 02 tháng 06 năm 2022
666 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:01 Ngày 02 tháng 06 năm 2022
493 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:24 Ngày 19 tháng 02 năm 2022
712 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:20 Ngày 19 tháng 02 năm 2022
648 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:41 Ngày 02 tháng 06 năm 2021
1,263 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
02:49 Ngày 02 tháng 06 năm 2021
1,236 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:20 Ngày 24 tháng 05 năm 2021
1,618 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
15:17 Ngày 26 tháng 01 năm 2021
1,526 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:46 Ngày 10 tháng 01 năm 2021
1,483 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
16:49 Ngày 22 tháng 12 năm 2020
1,639 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:06 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
745 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:00 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
665 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:56 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
936 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:54 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
681 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:52 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
631 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:50 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
670 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:45 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
957 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:42 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
1,083 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh