Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

12:24 Ngày 19 tháng 02 năm 2022
153 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:20 Ngày 19 tháng 02 năm 2022
137 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:41 Ngày 02 tháng 06 năm 2021
620 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
02:49 Ngày 02 tháng 06 năm 2021
593 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:20 Ngày 24 tháng 05 năm 2021
827 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
15:17 Ngày 26 tháng 01 năm 2021
821 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:46 Ngày 10 tháng 01 năm 2021
944 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
16:49 Ngày 22 tháng 12 năm 2020
1,147 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:06 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
413 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:00 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
411 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:56 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
612 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:54 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
384 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:52 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
378 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:50 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
418 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:45 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
629 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:42 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
713 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:38 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
423 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:53 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
799 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:15 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
789 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
23:55 Ngày 07 tháng 11 năm 2020
322 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh