Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số:839/QĐ-UBND 19-02-2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022
2 Số:460/UBND-KGVX 15-02-2021 Văn bảo học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
3 Số:455/UBND-KGVX 09-02-2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
4 Số:03/CT-UBND 03-02-2021 Chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
5 Số:336/UBND-KGVX 31-01-2021 Thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6 Số:71/TB-UBND 14-01-2021 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc
7 Số:1122/SNV-XDCQ 29-04-2020 Văn bản về xét tuyển đặc cách
8 06_2019_tt_bgddt 12-04-2020 Quy tắc Ứng xử trong cơ sở giáo dục MN, THCS
9 39/2009/TT-BGDĐT 29-12-2019 Ban hành quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
10 22/2018/TT-BGDĐT 28-08-2019 Hướng dẫn thi đua khen thưởng ngành Giáo dục
11 58/2011-TT 12-12-2011 Thông tư 58 - Đánh giá xếp loại HS
12 58/2011/TT-BGDĐT 12-12-2011 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông