Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

09:58 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
262 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:48 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
206 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:47 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
201 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:44 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
193 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:43 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
211 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:41 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
184 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:40 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
170 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:39 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
214 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:35 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
208 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:33 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
214 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:18 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
212 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:14 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
231 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:13 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
206 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:12 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
236 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:07 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
213 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:05 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
421 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:03 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
181 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:02 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
251 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:59 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
182 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:43 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
212 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh