Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

09:58 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
574 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:48 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
482 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:47 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
448 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:44 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
465 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:43 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
479 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:41 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
450 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:40 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
426 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:39 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
485 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:35 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
481 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:33 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
490 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:18 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
472 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:14 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
491 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:13 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
488 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:12 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
554 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:07 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
516 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:05 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
905 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:03 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
433 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:02 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
528 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:59 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
474 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:43 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
473 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh