Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ 28.11 - 03.12.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 28/11/2022 - 09:13
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ 21.11 - 26.11.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 21/11/2022 - 10:50
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ 14.11 - 19.11.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 14/11/2022 - 12:49
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ 7.11 - 12.11.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 05/11/2022 - 15:30
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (Từ 31.10 - 05.11.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 29/10/2022 - 14:45
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ 24.10 - 29.10.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 24/10/2022 - 08:06
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ 17.10 - 22.10.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 17/10/2022 - 08:10
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (Từ 10.10 - 15.10.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 08/10/2022 - 16:51
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (Từ 3.10 - 08.10.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 03/10/2022 - 16:33
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (Từ 26.09 - 02.10.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 24/09/2022 - 17:17
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (Từ 19.09 - 25.09.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 18/09/2022 - 14:45
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (Từ 12.09 - 17.09.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 12/09/2022 - 10:42
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (Từ 05.09 - 10.09.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 05/09/2022 - 11:30
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ 16/5 - 22/5/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 16/05/2022 - 08:00
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ 9/5 - 14/5/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 09/05/2022 - 08:16
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ 2/5 - 7/5/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 03/05/2022 - 08:32
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ 25/04 - 30/04/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 23/04/2022 - 15:39
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ 18/04 - 24/04/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 18/04/2022 - 08:33
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ 11/04 - 16/04/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 11/04/2022 - 13:55
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ 04/04 - 09/04/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 04/04/2022 - 08:23
 • 0
...