Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (Từ 25.9 - 1.10.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 25/09/2023 - 03:22
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (Từ 18.9 - 24.9.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 18/09/2023 - 12:07
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (Từ 11.9 - 17.9.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 11/09/2023 - 12:08
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (Từ 4.9 - 9.9.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 04/09/2023 - 12:06
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ 15.5 - 20.5.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 15/05/2023 - 07:23
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ 8.5 - 13.5.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 06/05/2023 - 11:46
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ 1.5 - 6.5.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 01/05/2023 - 10:07
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ 24.4 - 29.4.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 24/04/2023 - 14:02
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ 17.4 - 22.4.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 17/04/2023 - 07:31
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ 10.4 - 15.4.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 08/04/2023 - 08:55
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ 3.4 - 8.4.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 02/04/2023 - 16:24
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ 27.3 - 1.4.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 27/03/2023 - 07:42
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ 20.3 - 25.3.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 20/03/2023 - 09:46
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ 13.3 - 18.3.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 13/03/2023 - 08:26
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ 6.3 - 11.3.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 06/03/2023 - 08:41
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ 27.02 - 04.03.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 27/02/2023 - 08:00
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ 20.02 - 25.02.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 20/02/2023 - 10:00
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ 13.02 - 18.02.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 11/02/2023 - 10:20
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ 06.02 - 11.02.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 06/02/2023 - 09:49
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ 30.01 - 04.02.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 30/01/2023 - 08:33
 • 0
...