Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ 29.11 - 04.12.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 29/11/2021 - 10:39
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ 22.11 - 27.11.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 22/11/2021 - 09:36
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ 15.11 - 20.11.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 15/11/2021 - 00:39
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ 08.11 - 14.11.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 08/11/2021 - 00:36
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (Từ 01.11 - 07.11.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 01/11/2021 - 00:33
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ 25.10 - 30.10.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 25/10/2021 - 08:00
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ 18.10 - 24.10.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 18/10/2021 - 08:00
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (Từ 11.10 - 17.10.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 11/10/2021 - 08:00
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 (Từ 4.10 - 10.10.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 04/10/2021 - 08:00
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 (Từ 27.9 - 3.10.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 27/09/2021 - 08:00
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (Từ 20.9 - 26.9.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 20/09/2021 - 06:20
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (Từ 13.9 - 19.9.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 13/09/2021 - 06:18
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (Từ 6.9 - 12.9.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 06/09/2021 - 06:15
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ 10.5 - 16.5.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 10/05/2021 - 07:37
 • 0
....
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ 3.5 - 9.5.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 03/05/2021 - 01:22
 • 0
....
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ 26.4 - 2.5.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 26/04/2021 - 10:40
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ 19.4 - 25.4.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 19/04/2021 - 10:40
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ 12.4 - 18.4.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 12/04/2021 - 10:14
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ 5.4 - 11.4.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 05/04/2021 - 08:44
 • 0
....
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ 29.3 - 4.4.2021)
 • Trương Văn Tuấn
 • 29/03/2021 - 09:56
 • 0
Chúng tôi đang cập nhật thông tin