Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ 20.3 - 25.3.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 20/03/2023 - 09:46
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ 13.3 - 18.3.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 13/03/2023 - 08:26
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ 6.3 - 11.3.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 06/03/2023 - 08:41
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ 27.02 - 04.03.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 27/02/2023 - 08:00
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ 20.02 - 25.02.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 20/02/2023 - 10:00
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ 13.02 - 18.02.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 11/02/2023 - 10:20
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ 06.02 - 11.02.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 06/02/2023 - 09:49
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ 30.01 - 04.02.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 30/01/2023 - 08:33
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ 09.01 - 14.01.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 09/01/2023 - 08:45
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ 02.01 - 08.01.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 03/01/2023 - 08:06
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ 26.12 - 31.12.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 26/12/2022 - 07:34
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ 19.12 - 24.12.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 19/12/2022 - 05:47
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ 12.12 - 17.12.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 12/12/2022 - 09:24
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ 05.12 - 11.12.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 05/12/2022 - 12:15
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ 28.11 - 03.12.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 28/11/2022 - 09:13
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ 21.11 - 26.11.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 21/11/2022 - 10:50
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ 14.11 - 19.11.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 14/11/2022 - 12:49
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ 7.11 - 12.11.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 05/11/2022 - 15:30
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (Từ 31.10 - 05.11.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 29/10/2022 - 14:45
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ 24.10 - 29.10.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 24/10/2022 - 08:06
 • 0
...