Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ 8.4 - 13.4.2024)
 • THCS Thái Thịnh
 • 08/04/2024 - 16:09
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ 1.4 - 6.4.2024)
 • THCS Thái Thịnh
 • 02/04/2024 - 09:11
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ 25.3 - 30.3.2024)
 • THCS Thái Thịnh
 • 25/03/2024 - 10:15
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ 18.3 - 23.3.2024)
 • THCS Thái Thịnh
 • 18/03/2024 - 10:01
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ 11.3 - 16.3.2024)
 • THCS Thái Thịnh
 • 11/03/2024 - 13:12
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ 4.3 - 9.3.2024)
 • THCS Thái Thịnh
 • 04/03/2024 - 14:01
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ 26.02 - 02.03.2024)
 • THCS Thái Thịnh
 • 26/02/2024 - 10:45
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ 19.02 - 24.02.2024)
 • THCS Thái Thịnh
 • 19/02/2024 - 02:21
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ 12.02 - 17.02.2024)
 • THCS Thái Thịnh
 • 12/02/2024 - 02:18
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ 29.01 - 03.02.2024)
 • THCS Thái Thịnh
 • 29/01/2024 - 12:48
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ 22.01 - 27.01.2024
 • THCS Thái Thịnh
 • 22/01/2024 - 14:36
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ 15.01 - 20.01.2024)
 • THCS Thái Thịnh
 • 15/01/2024 - 09:18
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ 08.01 - 13.01.2024)
 • THCS Thái Thịnh
 • 08/01/2024 - 11:06
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ 01.01 - 07.01.2024)
 • THCS Thái Thịnh
 • 01/01/2024 - 09:59
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ 25.12 - 30.12.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 25/12/2023 - 15:29
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ 18.12 - 16.12.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 18/12/2023 - 09:04
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ 11.12 - 16.12.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 10/12/2023 - 15:24
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ 4.12 - 9.12.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 04/12/2023 - 09:41
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ 27.11 - 2.12.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 27/11/2023 - 23:55
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ 20.11 - 25.11.2023)
 • THCS Thái Thịnh
 • 20/11/2023 - 11:04
 • 0
...