Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới hoạt động thư viện trường học.

STT Tên tệp tin Ngày gửi lên Dung lượng Lượt tải
1 Quan_ly__Nguyen_Hai_Yen.pdf 14/01/2021 - 01:03 4,974.13KB 578