Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

08:39 Ngày 08 tháng 06 năm 2022
35 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:18 Ngày 02 tháng 06 năm 2022
68 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:01 Ngày 02 tháng 06 năm 2022
50 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:24 Ngày 19 tháng 02 năm 2022
218 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:20 Ngày 19 tháng 02 năm 2022
194 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:41 Ngày 02 tháng 06 năm 2021
736 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
02:49 Ngày 02 tháng 06 năm 2021
694 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:20 Ngày 24 tháng 05 năm 2021
954 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
15:17 Ngày 26 tháng 01 năm 2021
955 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:46 Ngày 10 tháng 01 năm 2021
1,024 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
16:49 Ngày 22 tháng 12 năm 2020
1,239 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:06 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
440 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:00 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
430 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:56 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
638 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:54 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
405 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:52 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
403 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:50 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
441 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:45 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
660 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:42 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
760 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:38 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
440 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh