Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

15:17 Ngày 26 tháng 01 năm 2021
114 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:46 Ngày 10 tháng 01 năm 2021
133 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
16:49 Ngày 22 tháng 12 năm 2020
200 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:06 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
71 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:00 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
69 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:56 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
115 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:54 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
61 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:52 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
52 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:50 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
50 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:45 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
101 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:42 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
135 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:38 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
104 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:53 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
125 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:15 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
115 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
23:55 Ngày 07 tháng 11 năm 2020
78 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
23:53 Ngày 07 tháng 11 năm 2020
124 Lượt xem Video
Đăng bởi: Trương Văn Tuấn
23:50 Ngày 07 tháng 11 năm 2020
100 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
23:37 Ngày 07 tháng 11 năm 2020
132 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh