Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

09:45 Ngày 29 tháng 11 năm 2023
47 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
15:26 Ngày 22 tháng 11 năm 2023
84 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
14:11 Ngày 06 tháng 09 năm 2023
271 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
13:46 Ngày 06 tháng 07 năm 2023
286 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:21 Ngày 05 tháng 06 năm 2023
324 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
14:59 Ngày 21 tháng 10 năm 2022
812 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
08:39 Ngày 08 tháng 06 năm 2022
1,312 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:18 Ngày 02 tháng 06 năm 2022
1,216 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:01 Ngày 02 tháng 06 năm 2022
999 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:24 Ngày 19 tháng 02 năm 2022
1,197 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:20 Ngày 19 tháng 02 năm 2022
1,175 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:41 Ngày 02 tháng 06 năm 2021
1,713 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
02:49 Ngày 02 tháng 06 năm 2021
1,576 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:20 Ngày 24 tháng 05 năm 2021
2,156 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
15:17 Ngày 26 tháng 01 năm 2021
2,032 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:46 Ngày 10 tháng 01 năm 2021
1,737 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
16:49 Ngày 22 tháng 12 năm 2020
2,016 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:06 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
951 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:00 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
877 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:56 Ngày 05 tháng 12 năm 2020
1,236 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh