Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

03:34 Ngày 04 tháng 05 năm 2024
60 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:39 Ngày 02 tháng 04 năm 2024
126 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:37 Ngày 02 tháng 04 năm 2024
114 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:35 Ngày 02 tháng 04 năm 2024
112 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
15:14 Ngày 01 tháng 04 năm 2024
157 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
15:31 Ngày 05 tháng 03 năm 2024
177 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
01:28 Ngày 23 tháng 02 năm 2024
230 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
01:25 Ngày 23 tháng 02 năm 2024
205 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:27 Ngày 19 tháng 01 năm 2024
305 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:45 Ngày 29 tháng 11 năm 2023
437 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
15:26 Ngày 22 tháng 11 năm 2023
555 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
14:11 Ngày 06 tháng 09 năm 2023
800 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
13:46 Ngày 06 tháng 07 năm 2023
597 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:21 Ngày 05 tháng 06 năm 2023
598 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
14:59 Ngày 21 tháng 10 năm 2022
1,197 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
08:39 Ngày 08 tháng 06 năm 2022
1,949 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:18 Ngày 02 tháng 06 năm 2022
1,509 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
22:01 Ngày 02 tháng 06 năm 2022
1,255 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:24 Ngày 19 tháng 02 năm 2022
1,444 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
12:20 Ngày 19 tháng 02 năm 2022
1,393 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh