Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số:02/HĐXT 04-03-2021 Thông báo: Nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non , tiểu học , trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020
2 Số:248/UBND-TCKH 04-02-2021 Rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025 cải tạo, sửa chữa các công trình năm 2022
3 Số:319/UBND-YT 22-02-2021 Tăng cường công tác đảm bảo ATTP phòng chống dịch COVID-19
4 Số: 290/UBND-VP 09-02-2021 tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 202T
5 Số: 267/UBND-TP 05-02-2021 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6 Số:273/UBND-VP 08-02-2021 Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động cứu trợ trên địa bàn quận
7 Số:264/UBND-TCKH 05-02-2021 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Đống Đa
8 Số: 57/TB-UBND 28-02-2021 Thông báo về việc thực hiện :Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
9 Số: 52/TB-UBND 05-02-2021 Thông báo dừng lễ hội chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
10 Số: 207/UBND-VP 01-02-2021 Thay đổi hình thức tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
11 Số: 206/UBND-VP 01-02-2021 Điều chỉnh nhiệm vụ phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
12 Số:191/UBND-YT 29-01-2021 Thực hiện công điện 02/CĐ-UBND thành phố Hà Nội
13 Số:182/UBND-VP 28-01-2021 Nhân sự tham gia dự Hội nghị chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
14 Số:153/UBND-VP 22-01-2021 Nhân sự tham gia dự Hội nghị chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
15 Số:2474/UBND-QLĐT 31-12-2020 Thực hiện giữ gìn vệ sinh, tổng vệ sinh và đẩy mạnh trang trí chiếu sáng và trang trí cây hoa, cây cảnh 
16 Số:248/KH-UBND 14-12-2020 Kế hoạch tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan 
17 Số:115/UBND-VHTT 18-01-2021 Đẩy mạnh công tác trang trí, tuyên truyền chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn Quận
18 Số:64/BCH 08-01-2021 Giao nhiệm vụ tổ chức trực ban ứng phó với tình hình không khí lạnh, rét đậm, rét hại
19 Số:46/UBND-YT 07-01-2021 Thực hiện công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố
20 Số:20/TB-UBND 15-01-2021 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc