Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 207/UBND-VP 01-02-2021 Thay đổi hình thức tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
2 Số: 206/UBND-VP 01-02-2021 Điều chỉnh nhiệm vụ phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
3 Số:191/UBND-YT 29-01-2021 Thực hiện công điện 02/CĐ-UBND thành phố Hà Nội
4 Số:182/UBND-VP 28-01-2021 Nhân sự tham gia dự Hội nghị chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
5 Số:153/UBND-VP 22-01-2021 Nhân sự tham gia dự Hội nghị chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
6 Số:2474/UBND-QLĐT 31-12-2020 Thực hiện giữ gìn vệ sinh, tổng vệ sinh và đẩy mạnh trang trí chiếu sáng và trang trí cây hoa, cây cảnh 
7 Số:248/KH-UBND 14-12-2020 Kế hoạch tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan 
8 Số:115/UBND-VHTT 18-01-2021 Đẩy mạnh công tác trang trí, tuyên truyền chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn Quận
9 Số:64/BCH 08-01-2021 Giao nhiệm vụ tổ chức trực ban ứng phó với tình hình không khí lạnh, rét đậm, rét hại
10 Số:46/UBND-YT 07-01-2021 Thực hiện công điện số 01/CĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố
11 Số:20/TB-UBND 15-01-2021 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc
12 Số:256/KH-UBND 25-12-2020 Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục Quận Đống Đa năm 2021
13 Số:552/TB-UBND 25-12-2020 Thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục Quận Đống Đa năm 2021
14 91/2017/NĐ-CP 13-08-2017 Nghị định: Quy định chi tiết thi hành một số điều luật thi đua khen thưởng