Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI SÁNG (Từ ngày 08/02/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 06/02/2022 - 10:42
 • 0
...
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CHIỀU (Từ ngày 08/02/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 06/02/2022 - 10:40
 • 0
...
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN THỰC HIỆN TỪ 11/05/2020
 • THCS Thái Thịnh
 • 09/05/2020 - 12:55
 • 0
...
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH THỰC HIỆN TỪ 11/05/2020
 • THCS Thái Thịnh
 • 09/05/2020 - 08:16
 • 0
...
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH THỰC HIỆN TỪ 04/05/2020
 • THCS Thái Thịnh
 • 03/05/2020 - 10:19
 • 0
...
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN THỰC HIỆN TỪ 04/05/2020
 • THCS Thái Thịnh
 • 03/05/2020 - 10:02
 • 0
...
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN (Từ 27/4 đến 2/5/2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 26/04/2020 - 08:40
 • 0
Nhà trường đã đăng tải Thời khoá biểu của tất cả các lớp. Cha mẹ học sinh nhắc nhở con học trực tuyến đầy đủ, đúng giờ, tuân thủ nghiêm túc nội quy lớp học, chăm chỉ làm bài tập về nhà.
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN (Từ 20/4 đến 26/4/2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 19/04/2020 - 08:44
 • 0
Nhà trường đã đăng tải Thời khoá biểu của tất cả các lớp. Cha mẹ học sinh nhắc nhở con học trực tuyến đầy đủ, đúng giờ, tuân thủ nghiêm túc nội quy lớp học, chăm chỉ làm bài tập về nhà.
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN (Từ 6/4 đến 12/4/2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 06/04/2020 - 08:54
 • 0
Nhà trường đã đăng tải Thời khoá biểu của tất cả các lớp. Cha mẹ học sinh nhắc nhở con học trực tuyến đầy đủ, đúng giờ, tuân thủ nghiêm túc nội quy lớp học, chăm chỉ làm bài tập về nhà.
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN (Từ 30/3 đến 4/4/2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 28/03/2020 - 16:24
 • 0
Nhà trường đã đăng tải Thời khoá biểu của tất cả các lớp. Cha mẹ học sinh nhắc nhở con học trực tuyến đầy đủ, đúng giờ, tuân thủ nghiêm túc nội quy lớp học, chăm chỉ làm bài tập về nhà.
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN (Từ 13/4 đến 19/4/2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 13/04/2019 - 08:53
 • 0
Nhà trường đã đăng tải Thời khoá biểu của tất cả các lớp. Cha mẹ học sinh nhắc nhở con học trực tuyến đầy đủ, đúng giờ, tuân thủ nghiêm túc nội quy lớp học, chăm chỉ làm bài tập về nhà.
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN (Từ 23/3 đến 28/3/2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 22/03/2019 - 09:05
 • 0
Nhà trường đã đăng tải Thời khoá biểu của tất cả các lớp. Cha mẹ học sinh nhắc nhở con học trực tuyến đầy đủ, đúng giờ, tuân thủ nghiêm túc nội quy lớp học, chăm chỉ làm bài tập về nhà.