Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 01 06-09-2022 Công khai giáo dục Cong_khai_giao_duc.doc
2 Số:02/HĐXT 04-03-2021 Thông báo: Nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non , tiểu học , trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020 TB_02.pdf
3 Số:16/KH-PGDĐT 03-03-2021 Kế hoạch phổ biến SKKN tiêu biểu 2021-03-03-16-30-50-01.pdf
4 Số:15/KH-PGDĐT 26-02-2021 Kế hoạch trọng tâm công tác tháng 3/2021 năm học 2020-2021 2021-03-01-10-57-06-01.pdf
5 Số:571/SGDĐT-CTTT 27-02-2021 Cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 571-SGDĐT-CTTT(27.02_.2021_13h48p22)_signed_.pdf
6 Số:29/PGDĐT 27-02-2021 Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới 2021-02-26-17-53-12-01.pdf
7 Số:10/KH-PGDĐT 22-02-2021 Kế hoạch tổ chức ngày hội công nghệ thông tin và STEM ngành GD&ĐT quận Đống Đa năm học 2020-2021 2021-02-25-16-37-51-01.pdf
8 Số:28/TB-PGDĐT 26-02-2021 Thông báo công tác chuẩn bị ngày hội CNTT và STEM cấp quận 2021-02-25-16-33-23-01.pdf
9 Số:557/SGDĐT-CTTT 26-02-2021 Chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới 557-SGD-CTTT(26.02_.2021_11h33p37)_signed_.pdf
10 Số:12/KH-PGDĐT-THCS 23-02-2021 Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi quận Đống Đa cấp THCS môn Toán, Công nghệ, Mỹ thuật và Âm nhạc năm học 2020-2021 2021-02-24-15-37-47-01.pdf
11 Số:248/UBND-TCKH 04-02-2021 Rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025 cải tạo, sửa chữa các công trình năm 2022 cv_248.pdf
12 Số:319/UBND-YT 22-02-2021 Tăng cường công tác đảm bảo ATTP phòng chống dịch COVID-19 2021-02-23-15-04-06-01.pdf
13 Số:839/QĐ-UBND 19-02-2021 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022
14 Số:461/SGDĐT-VP 17-02-2021 Giới thiệu hệ thống e-learning hocbaionha.com 461-SGD-VP(18.02_.2021_09h48p46)_signed_.pdf
15 Số:457/SGDĐT-CTTT 16-02-2021 Thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 457-SGDĐT-CTTT(16.02_.2021_10h28p42)_signed_.pdf
16 Số:460/UBND-KGVX 15-02-2021 Văn bảo học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 unnamed_(7).pdf
17 Số: 290/UBND-VP 09-02-2021 tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 202T 290.signed_.pdf
18 Số: 437/SGDĐT-TCCB 08-02-2021 Báo cáo số liệu đội ngũ giáo viên, nhân viên các cấp học và giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học khối tiểu học 437-SGD-TCCB(09.02_.2021_14h02p02)_signed_.pdf
19 Số:455/UBND-KGVX 09-02-2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 jpg2pdf_(1).pdf
20 Số: 267/UBND-TP 05-02-2021 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 2021-02-09-15-33-15-01.pdf