Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

09:58 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
1,068 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:48 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
1,029 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:47 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
877 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:44 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
1,077 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:43 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
907 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:41 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
1,083 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:40 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
874 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:39 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
943 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:35 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
883 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:33 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
972 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:18 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
882 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:14 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
900 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:13 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
987 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:12 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
1,018 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:07 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
1,033 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:05 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
1,432 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:03 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
817 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:02 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
1,086 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:59 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
949 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:43 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
889 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh