Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

09:58 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
87 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:48 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
66 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:47 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
66 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:44 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
54 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:43 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
60 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:41 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
58 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:40 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
55 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:39 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
62 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:35 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
55 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:33 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
61 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:18 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
62 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:14 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
53 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:13 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
42 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:12 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
43 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:07 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
69 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:05 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
61 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:03 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
57 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:02 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
74 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:59 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
68 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:43 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
75 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh