Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

09:58 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
888 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:48 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
763 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:47 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
709 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:44 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
858 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:43 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
750 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:41 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
768 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:40 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
702 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:39 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
755 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:35 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
727 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:33 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
786 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:18 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
729 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:14 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
744 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:13 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
795 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:12 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
865 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:07 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
833 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
09:05 Ngày 07 tháng 12 năm 2020
1,235 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:03 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
682 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
11:02 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
850 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:59 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
743 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh
10:43 Ngày 10 tháng 11 năm 2020
740 Lượt xem Video
Đăng bởi: THCS Thái Thịnh