Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Số thứ tự Tên lớp Điểm trung bình Xếp hạng
1 A1 10 1
2 B4 10 1
3 C2 9 2
4 A3 8 3
5 B1 7 4
Số thứ tự Tên lớp Điểm trung bình Xếp hạng
6 Lớp 6A5 10 1
7 Lớp 7A4 9 2
8 Lớp 9B1 8 3
9 Lớp 8A1 7 4
10 Lớp 8B1 6 5
Số thứ tự Tên lớp Điểm trung bình Xếp hạng
11 Lớp 9A2 10 1
12 Lớp 7A 9 2
13 Lớp 6A 8 3
14 Lớp 8B 8 3