Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

30/11/2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ 30.11 - 6.12.2020)
22/11/2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ 23.11 - 29.11.2020)
17/11/2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ 16.11 - 22.11.2020)
12/11/2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ 19.10 - 25.10.2020)
12/11/2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ 9.11 - 15.11.2020)
05/11/2020
TRƯỜNG THCS THÁI THỊNH KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 26/11/2020 ĐẾN 1/11/2020