Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số:357/SGDĐT-CTTT 31-01-2021 Thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
2 Số:356/SGDĐT-GDPT 31-01-2021 Tổ chức dạy học qua Internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3 Số:267/SGDĐT-GDPT 25-01-2021 Thông báo điểm thi HSG Thành phố lớp 9 cấp THCS, năm học 2020-2021
4 Số:325/SGDĐT-GDPT 28-01-2021 Tăng cường chỉ đạo, tổ chức dạy học trong học kỳ 2 năm học 2020-2021
5 Số:76/SGDĐT-GDPT 07-01-2021 Hướng dẫn coi thi HSG lớp 9 cấp Thành phố năm học 2020-2021
6 Số:96/QĐ-SGDĐT 14-01-2021 QĐ khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích trong Hội thi giáo viên dạy giỏi Thành phố cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2020-2021
7 Số:4657/SGDĐT-CTTT 31-12-2020 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
8 Số:62/SGDĐT-VP 06-01-2021 Sơ kết HKI và triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2020-2021
9 Số:4424/SGDĐT-CTTT 16-12-2020 CV Đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh
10 Số:879/SGDĐT-VP 23-03-2020 Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
11 Số: 5758/SGDĐT-VP 20-12-2019 CV về triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGUT lần thứ 15 năm 2020
12 Số: 5926/SGDĐT-CTTT 31-12-2019 CV tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em
13 02/SGDĐT-GDTX-CN 04-01-2021 Công văn số 02/SGDĐT-GDTX-CN ngày 04/01/2021 của Sở GD&ĐT TP. Hà Nội V/v hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021
14 4659/SGDĐT-GDPT 31-12-2020 Công văn số 4659/SGDĐT-GDPT ngay 31/12/2020 của Sở GD&ĐT TP. Hà Nội V/v xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch nhà trường THCS từ năm học 2020-2021
15 4566/SGDĐT-CTTT 28-12-2020 Công văn số 4566/SGDĐT-CTTT ngày 28/12/2020 của Sở GD&ĐT TP. Hà Nội V/v triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho giáo viên và học sinh trung học năm học 2020 - 2021
16 4479/SGDĐT-GDPT 21-12-2020 Công văn số 4479/SGDĐT-GDPT ngày 21/12/2020 của Sở GD&ĐT TP. Hà Nội V/v tăng cường dạy, học trên hệ thống HanoiStudy
17 4424/SGDĐT-CTTT 16-12-2020 Công văn số 4424/SGDĐT-CTTT ngày 16/12/2020 của Sở GD&ĐT TP. Hà Nội V/v đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh
18 4425/SGDĐT-CTTT 16-12-2020 Công văn 4425/SGDĐT-CTTT ngày 16/12/2020 của Sở GD&ĐT TP. Hà Nội V/v tiếp tục thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19"
19 4427/SGDĐT-VP 16-12-2020 Công văn số 4427/SGDĐT-VP ngày 16/12/2020 của Sở GD&ĐT TP. Hà Nội V/v đôn đốc triển khai phần mềm truyền thông giáo dục hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành ngành GDĐT
20 4408/SGDĐT-CTTT 15-12-2020 Công văn số 4408/SGDĐT-CTTT ngày 15/12/2020 của Sở GD&ĐT TP. Hà Nội V/v tổ chức tuyên truyền và tham gia bình chọn Cuộc thi "Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020