Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ 16/5 - 22/5/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 16/05/2022 - 08:00
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ 9/5 - 14/5/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 09/05/2022 - 08:16
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ 2/5 - 7/5/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 03/05/2022 - 08:32
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ 25/04 - 30/04/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 23/04/2022 - 15:39
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ 18/04 - 24/04/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 18/04/2022 - 08:33
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (Từ 11/04 - 16/04/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 11/04/2022 - 13:55
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (Từ 04/04 - 09/04/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 04/04/2022 - 08:23
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (Từ 28/03 - 02/04/2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 28/03/2022 - 08:25
 • 0
....
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ 21.03 - 26.03.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 21/03/2022 - 09:59
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ 14.03 - 19.03.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 14/03/2022 - 09:56
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ 07.03 - 12.03.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 07/03/2022 - 16:50
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 (Từ 28.02 - 05.03.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 28/02/2022 - 09:22
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 (Từ 21.02 - 26.02.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 19/02/2022 - 11:25
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ 14.02 - 19.02.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 12/02/2022 - 09:30
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 (Từ 07.02 - 12.02.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 07/02/2022 - 09:29
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ 29.01 - 05.02.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 29/01/2022 - 09:25
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ 24.01 - 29.01.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 24/01/2022 - 09:23
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ 17.01 - 22.01.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 17/01/2022 - 10:05
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ 10.1 - 15.01.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 10/01/2022 - 14:17
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ 03.1 - 08.01.2022)
 • THCS Thái Thịnh
 • 03/01/2022 - 02:34
 • 0
...