Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 (Từ 1.2 - 7.2.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 30/01/2021 - 17:01
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (Từ 25.1 - 31.1.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 22/01/2021 - 16:35
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 (Từ 18.1 - 24.1.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 17/01/2021 - 15:46
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 (Từ 11.1 - 17.1.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 10/01/2021 - 11:52
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 (Từ 4.1 - 10.1.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 02/01/2021 - 15:36
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 (Từ 28.12 - 2.1.2021)
 • THCS Thái Thịnh
 • 26/12/2020 - 15:13
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 (Từ 21.12 - 27.12.2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 21/12/2020 - 07:36
 • 0
..
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ 14.12 - 20.12.2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 12/12/2020 - 15:53
 • 0
...
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 (Từ 7.12 - 13.12.2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 07/12/2020 - 11:40
 • 0
..
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ 30.11 - 6.12.2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 30/11/2020 - 08:32
 • 0
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ 30.11 - 6.12.2020)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ 23.11 - 29.11.2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 22/11/2020 - 17:51
 • 0
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ 23.11 - 29.11.2020)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ 16.11 - 22.11.2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 17/11/2020 - 09:03
 • 0
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ 16.11 - 22.11.2020)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ 19.10 - 25.10.2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 12/11/2020 - 14:33
 • 0
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (Từ 19.10 - 25.10.2020)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ 9.11 - 15.11.2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 12/11/2020 - 14:29
 • 0
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ 9.11 - 15.11.2020)
Lịch công tác tuần 8 (Từ 26.10-1.11.2020)
 • THCS Thái Thịnh
 • 05/11/2020 - 00:37
 • 0
TRƯỜNG THCS THÁI THỊNH KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 26/11/2020 ĐẾN 1/11/2020
Lịch công tác tuần 9 (Từ 2.11 - 8.11.2020)
 • Trương Văn Tuấn
 • 05/11/2020 - 00:35
 • 0
TRƯỜNG THCS THÁI THỊNH, KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 2/11/2020 ĐẾN 8/11/2020