Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

 Dân chủ - Đoàn kết - Tâm huyết
Sáng tạo - Nêu gương

Phòng GD&ĐT Quận Đống Đa

Trường THCS Thái Thịnh - Hà Nội

131A Phố Thái Thịnh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN, VĂN, TIẾNG ANH (Từ 01/02-06/02/2021)

Nhà trường giao bài các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh tới học sinh lớp 6789. Dưới đây là phiếu bài tập số 1

- Toán 6 phiếu bài tập số 1

http://bit.ly/39zda1W

- Toán 7 phiếu bài tập số 1

http://bit.ly/39DbMeV

- Toán 8 phiếu bài tập số 1

http://bit.ly/39yFXDW

- Toán 9 phiếu bài tập số 1

http://bit.ly/3cv5sYK

- Văn 6 phiếu bài tập số 1

http://bit.ly/3aBcLvt

- Văn 7 phiếu bài tập số 1

http://bit.ly/3apFJyb

- Văn 8 phiếu bài tập số 1

http://bit.ly/3r8eBKL

- Văn 9 phiếu bài tập số 1

http://bit.ly/2MIKfzH

- Tiếng Anh 6 phiếu bài tập số 1

http://bit.ly/3pFXFuL

- Tiếng Anh 7 phiếu bài tập số 1

http://bit.ly/2YKUDtz

- Tiếng Anh 8 phiếu bài tập số 1

http://bit.ly/39ASgj1

- Tiếng Anh 9 phiếu bài tập số 1

http://bit.ly/3anAqPO

 

0
0 Đánh giá
5
0%
0 Đáng giá
4
0%
0 Đáng giá
3
0%
0 Đáng giá
2
0%
0 Đáng giá
1
0%
0 Đáng giá

Nội dung bình luận